České platy nemají na Slovensku ani v Maďarsku

Průměrný plat v hospodářství byl ve třetím čtvrtletí 2011 měsíčně 24 831 korun českých. Jde o hrubé platy získané v online platovém průzkumu od více než 63 tisíc respondentů. Platový průzkum Platy.cz je založen na stejné metodice jako průzkumy v různých zemích střední Evropy a Balkánu.

Průměrný plat v České republice je 24 831 korun českých. Nejvyšší platy vydělávají podle online průzkumu Platy.cz lidé, kteří pracují v leasingu, informačních technologiích a bankovnictví. Jejich průměrný měsíční plat je více než 35 tisíc korun českých. Mezi dobře placená odvětví patří také telekomunikace, poradenství, pojišťovnictví, výroba alkoholických nápojů a tabákových výrobků, ale i média, dlouhodobě farmacie a reklama, propagace a PR.

Tabulka 1: Odvětví s nejvyššími průměrnými platy


Zdroj: Platy.cz

Naopak nejhůře platícími odvětvími s průměrnými platy pod 20 tisíc korun českých měsíčně patří restaurace, bary a jídelny, sociální péče a také textilní, oděvní a kožedělná výroba. Nejhůře v českém hospodářství vydělávají lidé, kteří pracují v restauracích, barech a jídelnách, kde průměrný hrubý měsíční plat obnáší 15 658 korun českých.

Tabulka 2: Odvětví s nejnižšími průměrnými platy


Zdroj: Platy.cz

Zaměstnanci s nízkou kvalifikací vydělávají přibližně pětinu toho, co top manažeři

Jedním z nejvýznamnějších faktorů, které ovlivňují výši platu, je úroveň pracovní pozice vyjadřující náročnost vykonávané práce. Výsledky průzkumu platů za poslední rok odrážejí trendy na trhu práce - nejméně vydělávají lidé s nejnižší kvalifikací, nejvíce top manažeři. Platy top manažerů jsou v průměru až pětinásobné ve srovnání s platy pomocných zaměstnanců.

Další trend trhu práce, který se projevil i na platech, je nedostatek techniků na pracovním trhu. Kdybychom porovnali dvě úrovně pracovních pozic s přibližně stejnou úrovní kvalifikace - kvalifikované technické zaměstnance a kvalifikované zaměstnance netechnického zaměření, platy technicky vzdělaných lidí jsou téměř o dva tisíce korun českých měsíčně vyšší.

Tabulka 3: Srovnání platů podle úrovně pozic


Zdroj: Platy.cz

Platy jsou nejvyšší v mezinárodním srovnání

Díky jednotné metodice průzkumu platů ve všech zemích, v nichž se realizuje, je možné srovnat platy v jednotlivých zemích.

Ze tří srovnávaných zemí (Česká republika, Slovenská republika a Maďarská republika) vydělávají lidé v České republice v průměru nejvíce. Oproti České republice je v sousední Slovenské republice průměrný měsíční plat jen 22 180 korun českých a je nižší o 12 %. V Maďarské republice je průměrný měsíční plat po přepočtu na české koruny 19 738 v hrubém, a je tedy nižší o více než čtvrtinu, o 26 %, k čemuž výrazně přispěl stále nevýhodnější kurz maďarského forintu k české koruně.


Zdroj: Platy.cz, Platy.sk, Fizetesek.hu

V České republice vydělávají lidé ve srovnání s okolními zeměmi nejlépe téměř ve všech odvětvích

Najít odvětví na Slovensku nebo v Maďarsku, v nichž jsou platy vyšší, než ve stejných odvětvích v České republice, je spíše výjimečné. Lépe placení než v České republice jsou lidé na Slovensku jen ve dvou odvětvích - ve farmacii a v centrech sdílených služeb. Rozdíl v těchto odvětvích je však jen minimální. Rovněž v Maďarsku jsme zaznamenali jen dvě odvětví, kde lidé vydělávají lépe než v České republice - jde o centra sdílených služeb a výrobu celulózy a papírenských výrobků.

Tabulka 4: Vybraná odvětví a jejich srovnání mezi třemi zeměmi


Zdroj: Platy.cz, Platy.sk, Fizetesek.hu

Zdroj: Profesia.cz - internetový portál práce v České republice
Zobrazit přehled článků ze zdroje Profesia.cz