Co motivuje vaše lidi?

Na dnešním konkurenčním trhu práce jsou zaměstnavatelé zběhlí v nabízení nejrůznějších zaměstnaneckých výhod. Tyto výhody však většinou slouží jen k získání zaměstnanců, spíše než aby je motivovaly k lepším pracovním výkonům. Článek přichází s bližším pohledem na motivační aspekty benefitů právě vzhledem k výkonnosti zaměstnanců.

- Jaké chování chcete podpořit? Chcete větší aktivitu? Vyšší zisky? Zlepšení morálky? Lepší týmovou spolupráci? Teprve, když si ujasníte, co chcete, můžete vytvářet systém pobídek.

- Máte souhlas týmu? Bude to, co nabízíte, motivací pro celý tým?

- Jak plánujete sledování a prosazování výhod? Řada výhod se chybně zavádí bez úvodní představy, jak je budete sledovat a prosazovat. Důležité je, aby výhody byly jednoduché a celý proces lehce pochopitelný, aby se předešlo zmatkům.

- Jak dlouho chcete výhody poskytovat? Čím déle budete využívat jedné výhody, tím menší bude mít vliv. Buďte připraveni tvrdě pracovat na tom, abyste si udrželi motivaci.

- Jak velké výhody nabídnete? Výhody by měly být úměrně velké době, za kterou jsou poskytovány. Nemyslete si ale, že potřebujete obrovské výhody, abyste získali motivaci.

-kk-
Zdroj: Training Zone - britský portál o vzdělávání dospělých
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Zone