Důležitější než peníze...

Současné výzkumy uvádějí, že fluktuace se stává pro podniky stále významnějším problémem. Šedesát procent manažerů se domnívá, že udržení kvalifikovaných pracovníků je obtížné a 28 % předpokládá, že tomu tak bude v blízké budoucnosti. Firmy se proto snaží zavádět programy, které mají zvýšit spokojenost zaměstnanců s pracovním místem. Ukazuje se totiž, že peníze nemusejí být vždy na prvním místě.

K nejpopulárnějším způsobům udržení zaměstnanců patří zejména konference a semináře, školící semináře, manažerský výcvik, odměňování podle výkonů, pružná pracovní doba, výcvik v mezilidských vztazích a technických dovednostech. Jak vidno, většina z nich se týká dalšího vzdělávání a rozvoje osobnosti. Aby však edukační programy měly žádaný účinek, je třeba brát zřetel na tři základní faktory.

Navrhněte takový druh výcviku a časový rozvrh, který bere v úvahu kariérní zaměření pracovníků, ale i prospěch podniku. Zaměstnanci musejí vidět vzájemné vztahy mezi výcvikem a vlastní prací. Dbejte na to, aby se ti, kdo prošli školením či seminářem podělili o své zkušenosti a poznatky s ostatními. Ověřujte si, jak je nově naučené uplatňováno v praxi. Neustále hledejte cesty, jak začlenit vzdělávání a sdílení znalostí do běhu vaší společnosti.

**Datum vydání: VI/2002**
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher