Faktory vůdcovské motivace

Úkolem vůdců je dosahovat výsledků, k čemuž je potřeba pomoci druhých lidí. Zásadní roli proto hraje schopnost motivovat. Jestliže chcete porozumět motivaci a dokázat ji denně aplikovat v konkrétních situacích, měli byste se nejprve seznámit se základními pilíři motivace:

- Motivace je fyzická akce. Souvisí s pohybem. Při motivování lidí je třeba vést je k tomu, aby vykonávali určité akce směřující k určitým výsledkům. Nejde jen o to předávat informace, ale osobně komunikovat. Vůdce by měl jít příkladem a nejprve vést své lidi k tomu, aby sami chtěli příslušnou změnu.

- Motivaci řídí emoce. Pokud chcete své lidi přimět k akci, zapojte jejich emoce. Lidé potřebují silné emocionální spojení s tím, čeho mají dosáhnout. Nepřipravujte plány na změny jen tak, aby ji, rozumělo jen nejvyšší vedení.

- Motivace není to, co děláte pro druhé, ale to, co dělají oni pro sebe. Uvědomte si, že nelze motivovat kohokoli k čemukoli. Lidi může motivovat jen to, co sami chtějí. Vůdcové tedy se svými lidmi komunikují a tito lidé sami se na základě toho motivují.

-kk-

Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher