HR živě: Jak získat manažery pro řízení talentů

HR živě 22.11.2011 - diskusní skupina Talent management

Co je to přesně talent management – jde o statický model, nebo spíše živý organismus? Jak přesvědčit management, že talent management je potřebný? Lze změřit konkrétní přínosy? Jak motivovat manažery, aby při výběru a školení talentů opravdu spolupracovali?

To jsou hlavní otázky, se kterými přišli účastníci konference HR živě s podtitulem HR pro business do diskusní skupiny Talent Management. O své zkušenosti se s nimi podělila Andrea Nováková, HR Manager společnosti DHL Supply Chain ČR. Facilitátorem diskuze byl Zdeněk Fibich, ředitel společnosti Cadet Go, která s DHL úzce spolupracuje právě při vytváření programu řízení talentů.

Poté, co si účastníci ujasnili svá očekávání z budoucího diskusního bloku, přišla na řadu krátká prezentace o programu výběru a řízení talentů v DHL Supply Chain ČR. Talent Management zde provozují od roku 2010. Hlavním cílem je výchova nižšího a středního managementu, díky které se výrazně snižují náklady na nábor pracovníků. Nejlepším důkazem úspěšnosti je, že ještě před ukončením programu, který je koncipován jako dvouletý, byla třetina účastníků povýšena.


Následovala diskuse nejdříve na téma, kdo je vlastně „talent.“ Účastníci se na jeho charakteristikách vcelku shodovali. Jde o člověka, který:

  • Má potenciál v souvislosti se strategií firmy.

  • Má pozitivní přístup k učení, je kreativní.

  • Je angažovaný.

Nezodpovězena zůstala otázka, do jaké míry jsou důležité jeho současné výkony. Správně identifikovaný talent totiž slovy Zdenka Fibicha na nové pozici doslova „rozkvete,“ i když jeho dosavadní práce nebyla nijak výjimečná. Jde jen o to ho najít.

V této souvislosti se řešila i otázka nominace kandidátů. Je důležité vyškolit manažery, jaké jsou požadavky na výběr talentu. Špatnou nominaci lze snadno odhalit využitím assessment nebo development center.


Talent management může plnit celou řadu cílů. Od snížení nákladů náboru, přes otázky nástupnictví a nutnost specifických znalostí v určitých manažerských pozicích až po zlepšování kvality managementu obecně a motivaci všech zaměstnanců.

Největším oříškem, ke kterému se diskutující neustále vraceli, byla otázka získání podpory manažerů – jak přímých nadřízených, kteří talenty vybírají, tak i nejvyššího vedení podniku. Linioví manažeři často špatně spolupracují, protože nechtějí ztratit své nejlepší lidi a hledat a školit nové. Je tedy nutné jim co nejlépe komunikovat přínosy talent managementu. Objevil se i názor, aby kvalita jejich výběru byla součástí jejich vlastního hodnocení.

V závěru se účastníci shodli, že talent management může fungovat až tehdy, když se stane součástí firemní kultury. Společnost k němu zkrátka musí „dozrát“. Teprve bude-li podporován nejvyšším vedením, je možné ho efektivně komunikovat v rámci firmy. Absolventi programu, kteří nejsou v nejbližší době povýšeni, se mohou stát jakýmisi specialisty či mentory pro ostatní. Každopádně je třeba s nimi zacházet jinak, aby své nově nabyté dovednosti neuplatnili u konkurence.


Diskusní setkání HR živě proběhlo 22. listopadu 2011 v Praze. Uspořádal je vzdělávací a poradenský portál EduCity ve spolupráci se vzdělávacími společnostmi Image Lab, Cadet Go a Interquality a vzdělávacím centrem společnosti Hewlett-Packard. V pořadí již osmnáctá akce HR živě nesla název „HR pro business“ a dostála formátu odborné konference, na níž nemluví přenášející, ale účastníci. Připravila čtyři dopolední a čtyři odpolední diskusní bloky, v nichž spolu vždy v samostatné konferenční místnosti diskutovalo osm až deset HR manažerů na téma talent managementu, interního vzdělávání a koučinku, systémů odměňování a HR business partnerství.

Zdroj: HR živě - cyklus konferencí a workshopů k atuálním otázkám z oboru HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR živě