Jak zvolit vhodné schéma pobídkových plateb

Motivační platby se v minulosti týkaly pouze prodejců zboží, úkolových dělníků a vedoucích pracovníků. Dnes firmy vymýšlejí motivační plány pro všechny zaměstnance. Vhodné ohodnocení může z jednotlivců vytvořit tým, nasměrovat jejich snahy „podnikovým“ směrem. Běžným a asi nejrozšířenějším způsobem motivačních plateb je podílnictví na zisku. To motivuje všechny zaměstnance stejně – je objektivní. Podíl se vyplácí všem zaměstnancům zpravidla jednou ročně.

Existují však i subjektivní pobídkové platby, které ohodnocují výkony jednotlivých pracovníků. Na rozdíl od podílnictví na zisku se tedy jedná o motivaci konkrétních osob. Ta mezi zaměstnanci vytváří mnohdy dost podstatné rozdíly. Motivační programy mohou zahrnovat i další možnosti. Mezi ně patří například riziková mzda (zaměstnanci ji dostanou pouze tehdy, dosáhne-li firma určitého zisku), procenta z mimořádného zisku společnosti nebo podnikové akcie. Pobídkové platby mohou výrazně pomoci v dosažení podnikových cílů, zejména snižování nákladů.
Zdroj: Businesstown - Informace z marketingu, vedení firmy, řízení, personalistiky
Zobrazit přehled článků ze zdroje Businesstown