Johnson and Johnson zavedl globální strategii odměňování

Výrobce zdravotnických a kosmetických produktů Johnson and Johnson implementoval globální strategii odměňování zaměstnanců. Jejím cílem je rozvoj jednotných kariérních modelů, kvalitnější plánování nástupnictví, jednodušší integrace nově převzatých společností či možnost prezentovat jednotnou tvář firmy na pracovních veletrzích. Má také usnadnit mezinárodní pohyb talentů a zapojení praxe z místních trhů práce.

Implementace strategie začala v roce 2007 a byla dokončena v roce 2010. I když práce na odměňování nikdy zcela nekončí, jednotná strategie je nyní zavedena v 250 pobočkách firmy v 70 zemích světa. Informoval o tom britský server Employee Benefits.

Jako základ pro vymezení jednotlivých pracovních rolí posloužil nástroj společnosti Mercer s názvem International Position Evaluation (IPE). Globální odměňovací týmy zajistily mapování pracovních rolí 500 vrcholových manažerů. Lokální HR a regionální odměňovací týmy pak mapovaly pracovní role 22 tisíc manažerů a 98 tisíc dalších zaměstnanců. Ukázalo se přitom, že odměny 5 % zaměstnanců nedosahovaly správné platové hladiny pro příslušné pracovní role, což bylo během následujících dvou let odstraněno. Nikomu nebyl plat snížen.

Johnson and Johnson je nadnárodní společnost se sídlem v USA. Zaměstnává více než 115 tisíc lidí ve třech divizích – farmaceutické, spotřebitelské a zdravotních pomůcek.

-kk-

Zdroj: Employee Benefits - britský portál věnovaný zaměstnaneckým výhodám
Zobrazit přehled článků ze zdroje Employee Benefits