K čemu slouží Stay interview?

Ilustrační snímek

Stay interview je anglický termín, který označuje neformální pohovor manažera s podřízeným za účelem měřit jeho angažovanost a udržet si jej do budoucna. Na rozdíl od výstupních pohovorů, kdy personalisté zpětně zjišťují od zaměstnanců, proč odcházejí, nebo hodnocení výkonnosti, které většinou popisuje výkonnost za celý rok, slouží stay interview k tomu, aby se manažeři ptali svých nejlepších talentů na zásadní otázku: Co můžeme udělat pro to, abyste u nás zůstali?

Pohovor by měl vždy probíhat mezi čtyřma očima manažera a jeho přímého podřízeného. Úkolem manažera je zjistit, jak se podřízený dívá na to, jakými způsoby se firma snaží udržet jeho angažovanost a v čem je potřeba se zlepšit. Ideální je opakovat pohovor jednou až dvakrát ročně a zvolit méně formální prostředí než kancelář, například kávu nebo oběd. Pokud jde o nové zaměstnance, může se opakovat častěji – po prvních 30, 60 a 90 dnech.

Personalisté by měli školit manažery v tom, jak se správně ptát. Jde o to, ptát se méně v tom smyslu, zda se dotyčný chystá odejít, a více v tom smyslu, jak se ve firmě cítí. Otázky by měly být co nejspecifičtější. Místo „Myslíte si, že komunikace v naší firmě funguje dobře?“ je lepší zeptat se: „Myslíte si, že je v naší firmě dostatek obousměrné komunikace?“.

Stay interview by se nemělo zabývat výkonností. Nejde totiž o pohled manažera, ale zaměstnance. Výsledkem těchto pohovorů mohou být efektivnější měřítka angažovanosti než ta, která získáváte z tradičních měření angažovanosti pomocí dotazníků. Dotazníky jsou dobré pro benchmarky, ale špatné pro řešení. Říkají vám totiž jen to, jak vaši lidé odpovídají na otázky, nikoli to, co skutečně chtějí.

-kk-

Zdroj: Talent Management - portál amerického časopisu zaměřeného na řízení talentů
Zobrazit přehled článků ze zdroje Talent Management

Články v sérii

Aktuální

K čemu slouží Stay interview?

Aktuální

Na co se ptát při stay interview?