Kde váznou programy 360stupňové zpětné vazby?

Ilustrační snímek

360stupňová zpětná vazba se stala běžnou součástí řízení lidí v organizacích. Jejím smyslem je hodnocení zaměstnanců nejen ze strany přímého nadřízeného, ale také kolegů a podřízených za účelem odhalení úrovně jejich schopností a dovedností a nastavení individuálních rozvojových plánů. Dobře provedená 360stupňová zpětná vazba dokáže pomoci všem členům týmu ke zlepšení v klíčových oblastech pro rozvoj jejich kariéry a spolupráci v rámci týmu. Pokud je však řízena a prováděna špatně, vede ke ztrátě důvěry, konfliktům a nižší pracovní morálce.

Na co si tedy dávat pozor? Na nejčastější příčiny neúspěchu programů 360stupňové zpětné vazby upozornil server Forbes.com.

1. Nedostatečné zapojení nadřízených

Programy 360stupňové zpětné vazby řízené pouze HR nebývají efektivní. Zásadní je, aby manažeři viděli v tomto hodnocení smysl a šli příkladem svým podřízeným.

2. Příliš vágní nástroje

Mnohé nástroje 360stupňové zpětné vazby zahrnují pouze osobnostní profily účastníků bez propojení s měřitelnými praktickými kroky. Vaše nástroje by vám měly přinést jasné informace, na jejichž základě budete moci konkrétní jednat.

3. Příliš osobní hodnocení

Ujistěte se, že všichni účastníci vědí, že smyslem 360stupňové zpětné vazby je konstruktivní, nikoli osobní hodnocení.

4. Chybějící plán činností po sesbírání zpětné vazby

Sběr zpětné vazby má smysl pouze tehdy, pokud na něj budou navazovat konkrétní kroky na základě zjištěných skutečností. Bez takového plánu můžete jen těžko měnit chování na vašich pracovištích.

5. Pouze jednorázová práce s daty ze zpětné vazby

Navázat na výsledky zpětné vazby jen jednou nestačí. Změna chování vyžaduje pravidelné připomínání změn plynoucích ze zpětné vazby ideálně na čtvrtletní bázi. Celá 360stupňová zpětná vazba by se pak měla zopakovat po dvou letech.

6. Nedostatečné zachování mlčenlivosti

Práce s daty z 360stupňové zpětné vazby musí být maximálně důvěrná. Zvažte také spolupráci s externími kouči, jimž se vaši zaměstnanci mohou otevřít více než interním pracovníkům HR.

7. Soustředění pouze na slabé stránky

Cílem 360stupňové zpětné vazby není odhalovat nedostatky zaměstnanců a odstraňovat je, ale nalézat a rozvíjet silné stránky.

-kk-

Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Forbes.com