Komplexní odměňování - nová cesta k produktivitě

Platíte své zaměstnance za jejich skutečný výkon, nebo stále používáte systém odměňování podle toho, jak dlouho u firmy pracují, kolik platí ostatní firmy či podle nákladů na živobytí? Tento zastarávající systém může vést ke snížení výkonnosti a motivace pracovníků.

Plat není jedinou motivací, ale může se stát silným nástrojem zvyšujícím hodnotu společnosti i kvalitu jejích služeb. Dnes se prosazuje systém komplexního odměňování zahrnující nejen finanční odměnu, ale i perspektivní pracovní místo a možnosti profesního růstu.

Tento nový způsob s sebou nese určitá úskalí. Předně je třeba vytvořit na něj pozitivní názor mezi vašimi lidmi. Zainteresujte zaměstnance na výsledcích práce a odměnu stanovte přiměřeně požadovanému cíli. Nabídněte víc, než pouhé peníze – pracovní prostředí, nové technologie atd. Používejte systém individuálního odměňování – roční či v závislosti na úkolu. Variabilní plat je také prostředkem komunikace mezi vámi a zaměstnanci – jeho výší dáte najevo, jak jste s jejich prací spokojeni. Pomůže stanovení jasných pravidel; i když není vždy snadné komplexní odměňování prosadit, je účinným prostředkem, jak zvýšit pracovní produktivitu.

**Datum vydání: V/ 2002**
Zdroj: HR-free - americký portál zaměřený na lidské zdroje a management
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR-free