Lidé chtějí vydělávat o 153 korun více než loni

Lidé hledající práci v České republice by chtěli v průměru měsíčně vydělat 18 415 korun českých. Jde o takzvaný očekávaný plat, který uvádějí uchazeči o zaměstnání ve svých životopisech zveřejněných na pracovním portálu Profesia.cz, když se ucházejí o konkrétní pozici. Informace vyplývají z údajů pracovního portálu Profesia.

Průměrný plat uchazečů o práci ve 3. čtvrtletí 2011 meziročně nevýrazně stoupl. Lidé hledající v České republice práci by chtěli vydělávat o necelých 200 korun českých měsíčně více než loni. „Pod růst očekávaných platů se podepsal pozitivní vývoj na trhu i v ekonomice minimálně v první polovině roku 2011. Očekávané platy však obyčejně na situaci na trhu reagují se zpožděním a v druhé polovině roku došlo k opětovnému zhoršení ekonomické situace. Kvůli tomu mohli lidé svá očekávání opět utlumit," řekl Lubomír Valenta ze společnosti Profesia CZ.

Dlouhodobě výše platových očekávání uchazečů o zaměstnání v posledních letech klesá. Oproti třetímu čtvrtletí 2008 platová očekávání lidí klesla o 8%, což představuje pokles o 1 546 korun českých.

Graf: Vývoj průměrných očekávaných platů

Graf: Vývoj průměrných očekávaných platů

Zdroj: Profesia.cz

Nejvyšší očekávané platy

Nejvyšší očekávané platy uvádějí ve svých životopisech lidé hledající si práci v managementu (26 776 Kč), marketingu, reklamě, PR (25 019 Kč) a informačních technologiích (24 968 Kč).

Naopak nejmenší výdělky očekávají lidé pracující v pomocných pracích (13 922 Kč), cestovním ruchu (16 086 Kč), zdravotnictví a sociální péči (16 264 Kč).

Tabulka 1: Očekávané platy v nejvýrazněji zastoupených pracovních kategoriích ve 3. čtvrtletí 2011

Očekávané platy v nejvýrazněji zastoupených pracovních kategoriích ve 3. čtvrtletí 2011

Zdroj: Profesia.cz

Lidé hledající práci se spíše podceňují

Lidé, kteří si hledají práci v současné ekonomické situaci, mají očekávání spíše nižší, než jsou reálné platy.

„Může to být na jednu stranu způsobeno tím, že si lidé uvědomují, že na trhu převyšuje poptávka po práci její nabídku a slevují ze svých platových požadavků při hledání pracovního místa, a zároveň i tím, že nedostatek pracovních příležitostí v některých krajích způsobil, že lidé s vyšším vzděláním jsou ochotni vzít i práci pod svou kvalifikační úroveň za méně peněz," řekl Lubomír Valenta ze společnosti Profesia CZ.

Oproti tomu, kolik skutečně budou vydělávat a kolik před nástupem očekávají, se nejvíce podhodnocují lidé hledající práci ve stavebnictví a realitách či v marketingu, reklamě, PR. Jejich očekávané platy jsou oproti reálným nižší i o třetinu.

Tabulka 2: Očekávané platy v nejvýrazněji zastoupených pracovních kategoriích ve 3. čtvrtletí 2011 a jejich srovnání se skutečnými platy

Očekávané platy v nejvýrazněji zastoupených pracovních kategoriích ve 3. čtvrtletí 2011 a jejich srovnání se skutečnými platy

Zdroj: Profesia.cz, Platy.cz

Více chtějí vydělávat ve stavebnictví

Oproti minulému roku stoupla platová očekávání za všechny sledované kategorie jen minimálně, ale v některých kategoriích lidé svá očekávání oproti minulému roku zvedli. Největší meziroční nárůst platových očekávání je vidět zejména u lidí, kteří se ucházejí o práci ve stavebnictví a realitách, výrobě, managementu, bezpečnosti a ochraně.

Zdroj: Profesia.cz - internetový portál práce v České republice
Zobrazit přehled článků ze zdroje Profesia.cz