Manažerský průvodce hodnocením výkonnosti

Ilustrační snímek

Školení manažerů v tom, jak vést hodnocení výkonnosti zaměstnanců patří k základním úkolům personalistů. Pojďme se proto zaměřit na nejčastějších chyby, kterých se manažeři při hodnocení zaměstnanců dopouštějí, a rady, které by jim personalisté měli předat. Desatero nejčastější chyb hodnocení výkonnosti nedávno zveřejnil server Ceo.com. My vám na jeho základě přinášíme desatero doporučení pro vaše manažery.

1. Nehodnoťte osobnostní rysy, ale chování

Platí to především pro negativní hodnocení typu „zaměstnanec má špatný přístup“. Pokud skutečně má špatný přístup, manažer by měl být schopen popsat konkrétní chování, které jej vede k tomuto přesvědčení.

2. Nechtějte po zaměstnancích, aby hodnotili sami sebe

Praxe jasně ukazuje, že je to ztráta času jak u výkonných, tak u nevýkonných zaměstnanců. Hodnotit má manažer, nikoli chtít po zaměstnanci, aby dělal jeho práci.

3. Nekritizujte obecně

Zaměstnanci budou zcela oprávněně požadovat konkrétní příklady kritizovaného chování. Musíte mít fakta, čísla, důkazy.

4. Nehodnoťte pouze krátké časové úseky

Máte-li hodnotit výkonnost zaměstnance v průběhu celého roku, příklady z posledního týdne vám nebudou stačit. Navíc byste tím dali zaměstnancům pocit, že stačí přidat jen těsně před hodnocením.

5. Nedávejte lepší hodnocení za účelem motivace zaměstnanců

Nespoléhejte na to, že se vaši lidé budou více snažit, když jim dáte lepší hodnocení, než si zaslouží. Najděte si vhodnější motivační nástroje.

6. Nesrovnávejte zaměstnance mezi sebou

Většinou to nebude spravedlivé hodnocení a zbytečně byste vytvářeli napětí. Držte se srovnávání s výkonnostními standardy.

7. Neptejte se na počasí ani na možnosti zlepšení chodu firmy

Hodnocení výkonnosti je chvíle, kdy se máte soustředit na jednotlivé zaměstnance a na to, jak jim můžete pomoci k úspěchu. Ptejte se, s jakými problémy se potýkají, s čím by potřebovali pomoci, jaké nástroje jim chybí apod.

8. Nešiřte důvěrné informace

Odolejte pokušení působit na zaměstnance, které hodnotíte, jako že víte všechno. Soustřeďte se pouze na výkonnost a nemluvte o věcech, o kterých víte, že nemáte mluvit.

9. Neslibujte nic, co nemůžete splnit

Vaším úkolem je skutečně pomáhat zaměstnancům k lepším výkonům, nikoli jim slibovat nereálnou pomoc.

10. Nepřehlížejte minulá hodnocení výkonnosti

Zaměstnanci si na rozdíl od manažerů většinou pamatují, jak jste je hodnotili v minulosti. Vždy byste proto měli navazovat na minulá hodnocení.

-kk-

Zdroj: Ceo.com - nejnovější trendy a osvědčené postupy z oblasti řízení firem
Zobrazit přehled článků ze zdroje Ceo.com