Mercer: Zaměstnanci chtějí hlavně respekt

Loajalita zaměstnanců celosvětově klesá. Vyplývá to alespoň z globální studie společnosti Mercer s názvem What's Working, do níž se zapojilo téměř 30 tisíc zaměstnanců ze 17 geografických oblastí v období od třetího čtvrtletí 2010 do druhého čtvrtletí 2011. Procento pracovníků, kteří vážně uvažují o odchodu ze současného zaměstnání stouplo za posledních pět let na všech sledovaných trzích, mnohdy i o více než 10 procent.

Navzdory ekonomické krizi se ukazuje, že zaměstnanci po celém světě více zvažují svá očekávání od vztahu se zaměstnavateli a jsou ochotnější riskovat odchod za lepšími příležitostmi. Mění se také jejich náhled na faktory podněcující angažovanost. Zatímco nefinanční faktory se dostávají do popředí zájmu, finanční ustupují.

Severní a Jižní Amerika

Vedle 5 nejdůležitějších nefinančních faktorů – respektu, rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, typu práce, kvality spolupracovníků a kvality leadershipu – je pro obyvatele regionu Severní a Jižní Ameriky zásadní také prostředí, v němž mohou zaměstnanci poskytovat dobré služby druhým. Nejdůležitější finanční faktor je základní plat.

Evropa

V Evropě jsou nejdůležitější faktory pro motivaci a angažovanost zaměstnanců výrazně konzistentní. Je to respekt, rovnováha mezi pracovním a soukromým životem, typ práce a kvalita spolupracovníků.

Asie a Pacifik

Zde jsou výsledky méně konzistentní než v Evropě a Americe. Nejdůležitějším faktorem pro motivaci a angažovanost zaměstnanců je respekt a kvalita leadershipu. Finanční a kariérní faktory mají největší váhu v Číně – nejen v rámci regionu, ale na celém světě.

-kk-

Zdroj: WorldatWork - portál globální asociace manažerů lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje WorldatWork