Microsoft rozšiřuje prostor pro rodiny zaměstnanců

Dvacet týdnů plně hrazené mateřské dovolené pro maminky po narození dítěte nebo šest týdnů plně hrazené rodičovské pro otce. To jsou nové zaměstnanecké výhody ve společnosti Microsoft. Nový program „Prostor pro rodinu” (Family Leave) přináší úlevy také pro zaměstnance, kteří se starají o vážně nemocné blízké.

Ilustrační snímek

Program není určen jen biologickým, ale i adoptivním rodičům, pěstounům a homosexuálním párům. Všichni zaměstnanci z řad nebiologických rodičů mají bez ohledu na věk dítěte nárok na šest týdnů plně hrazené dovolené od okamžiku, kdy dítě přijmou do péče.

Nemocný zaměstnanec Microsoftu může již nyní využít až 30 dní v kalendářním roce, kdy mu společnost plně hradí mzdu. Pro první tři dny nemoci přitom nemusí mít lékařské potvrzení.

Nově Microsoft podporuje i péči o nemocné příbuzné či blízké zaměstnanců. Zaměstnanci získají 20 plně hrazených pracovních dní na péči o dítě, manžela či partnera, o rodiče, prarodiče nebo sourozence, kteří jsou vážně nemocní.

Nový svět práce

Microsoft v posledních letech propaguje koncepci práce odkudkoli. Česká pobočka společnosti Microsoft a její pražská vývojová divize Skype se v říjnu 2015 přestěhovaly do nových kanceláří uzpůsobených právě pro tyto účely. Širší projekt pružné práce, jehož součástí je i program „Prostor pro rodinu”, nese název Nový svět práce. Nový svět práce ve společnosti Microsoft

Spojovacím prvkem 4 pracovních pater jsou tzv. huby, co-workingové prostory určené pro setkávání, spolupráci, týmové aktivity i odpočinek. Ty jsou propojeny otevřeným schodištěm, které usnadňuje komunikaci a sdílení mezi týmy. Na huby navazují variabilní pracovní prostory určené pro různé druhy individuální činnosti, práci v týmech, schůzky i neplánovaná setkání.

Interní studie českého Microsoftu potvrdila, že využívání nejmodernějších technologických nástrojů a flexibilního režimu práce přináší výrazné zlepšení v klíčových oblastech jako například:

  • Spokojenost zaměstnanců se meziročně zvýšila o 10 %, flexibilita vytvořila prostor pro lepší sladění práce a osobního života pro 84 % zaměstnanců (oproti 57 % před zavedením změny).
  • Počet zaměstnanců, kteří považují svůj tým i sami sebe za velmi výkonné díky novému prostředí a technologickým nástrojům, vzrostl z necelé poloviny na tři čtvrtiny.
  • 8 z 10 zaměstnanců potvrdilo, že nové prostředí posiluje inovaci a sdílení (nárůst ze 44 %, resp. 50 %).
  • A to vše na ploše, která je téměř o pětinu menší než původní kancelář.
  • Od zahájení projektu také klesají náklady na telekomunikaci, cestování a kancelářské potřeby.

-kk-