Motivace v ekonomické nejistotě

V období ekonomické nejistoty platí více než kdy jindy, že k plnění termínů, vytváření nových myšlenek a zavádění řešení je třeba mít motivovanou pracovní sílu. I v těchto podmínkách toho lze dosáhnout, dokážete-li o dopadech krize smysluplně komunikovat. Článek shrnuje deset doporučení, jak motivovat zaměstnance v současné obtížné době.

 

- K zameškané práci přistupujte citlivě. Zvýšená hladina stresu vede k častějším onemocněním zaměstnanců. Klíčem k řízení absencí je přímé kontaktování zaměstnanců za účelem odhalení jejich problému a zejména vyjádření, že je v práci postrádáte a sociální upevňování jejich přítomnosti po návratu.


- Chyťte býka za rohy. Neexistuje žádné zázračné řešení, které ukončí ekonomické problémy. Zapojení vede k oddanosti. Pořádejte proto setkání se zaměstnanci za účelem povzbuzení efektivních a kvalitních zlepšovacích návrhů pro management.

 

- Spojte zaměstnance, aby pomáhali kolegům. Spolupracujte s odbory, HR nebo dobrovolníky z řad zaměstnanců, abyste pomohli kolegům citelně zasaženým krizí. Soustředění na potřeby druhých navíc minimalizuje naše vlastní problémy.

 

- Zdůrazňujte důležitost péče o sebe. Poskytujte interní i externí zdroje informací o zdraví a tělesné i duševní pohodě. Raďte, jak správně odpočívat, zdravě se stravovat a cvičit.

 

- Poskytujte pravidelnou osobní zpětnou vazbu. V obtížných dobách lidé pochybují o svých schopnostech a potřebují vědět, jak si vedou. Poskytujte proto specifické a smysluplné uznání tak často, jak můžete.

 

- Pořádejte pravidelné schůze týmu. Informujte všechny zaměstnance o nejnovějších událostech a vývoji.

 

- Ujistěte se, že zástupce firmy pro komunikaci se zaměstnanci je důvěryhodný. Zaměstnanci potřebují vědět, že jejich znepokojení budou vždy tlumočena vedení tak, jak je podali.

 

- Nejprve se vypořádejte s reálnými emocemi. Projevte pochopení vůči tomu, jak se zaměstnanci cítí. Nabídněte podporu v podobě psychologického nebo finančního poradenství.

 

- Až pak řešte situaci. Život každého zaměstnance utvářejí specifické okolnosti. Pečlivě proto zaměstnancům naslouchejte, abyste rychleji pochopili jejich realitu. Častěji se setkávejte tváří v tvář.

 

- Připravte se na „co když“. Určete si, kdo může nejvíce ztratit – ať už půjde o ztrátu zaměstnání nebo pracovní pozice. Sejděte se s těmito zaměstnanci a začněte se s nimi připravovat na nepříznivý vývoj.

-kk-

Zdroj: Incentive Magazine - magazín zabývající se zaměstnaneckými výhodami a motivací.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Incentive Magazine