Nadnárodní podniky řídí platy globálně

Nadnárodní podniky řídí platy globálně

Mnoho nadnárodních podniků nyní řídí své programy zaměstnaneckých platů na globální bázi. Výzkum společnosti Mercer HR Consulting odhalil, že 85 % respondentů má globální platovou strategii. Asi polovina z nich má tuto strategii méně než čtyři roky, zatímco zbytek (43 %) se ke globálnímu přístupu přiklonil už dříve. Oněch 15 % podniků, které zatím nemají globální platovou strategii, ale tvrdí, že ji hodlají zavést v následujících třech letech. Mercerův průzkum zahrnuje odpovědi téměř devadesáti firem založených nejprve v Evropě a Spojených státech. Tři čtvrtiny respondentů dosahují ročních výnosů přes miliardu dolarů a všechny jsou nadnárodní.

Platy jsou častěji řízeny z globální perspektivy kvůli usnadnění globální expanze, lepšímu řízení mzdových nákladů, vytvoření vnitřní spravedlnosti a zajištění efektivní kontroly. Navzdory rozšíření globálních platových strategií průzkum ukazuje, že monitorování těchto strategií může být pro podniky těžký úkol. Jen polovina respondentů uvádí, že jejich lokální HR funkce přímo komunikuje s hlavním společným HR. I když platové a odměnové strategie mohou zahrnovat mnoho prvků, respondenti průzkumu ukazují, že jejich globální platové strategie se zaměřují nejvíce na čtyři oblasti:
- Nastavení platů vzhledem k trhu (citováno 72 %)
- Krátkodobý motivační plán (72 %)
- Dlouhodobý motivační plán (68 %)
- Soudržná metodologie třídění a vyrovnávání práce (64 %)

-ba-
Zdroj: Personnel Today - portál britského magazínu a online komunita z oblasti HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje Personnel Today