Narostla skupina bohatých

V posledních letech přibylo lidí, kteří si dobře vydělávají, oproti lidem, jejichž výdělky jsou podprůměrné. Nejvýrazněji ubylo lidí vydělávajících do 19 tisíc korun českých. Naopak nejvíce přibylo lidí, kteří si měsíčně vydělají nad 54 tisíc korun. Vyplývá to z platových údajů online průzkumu Platy.cz.

V roce 2008 největší podíl lidí vydělával od 14 do 19 tisíc korun českých měsíčně. V roce 2011 se tato skupina lidí zmenšila. Nejpočetnější skupinou na trhu jsou lidé vydělávající od 19 do 24 tisíc korun měsíčně.

„Za poslední tři roky ubylo lidí, kteří vydělávají měsíčně v průměru 14 až 19 tisíc korun, ale méně je také lidí, jejichž měsíční výdělky spadají do pásma od 19 do 24 tisíc korun, vysvětluje Lubomír Valenta ze společnosti Profesia CZ, která provozuje online průzkum platů Platy.cz. „Naopak vzrostl podíl lidí ve všech kategoriích nad 24 tisíc korun - od lidí s mírně nadprůměrným platem až po nejlépe vydělávající," řekl Valenta.

Tabulka 1: Změna podílu lidí podle jednotlivých platových pásem

Změna podílu lidí podle jednotlivých platových pásem

Zdroj: Platy.cz

Více než desetina lidí vydělává v hrubém od 9 do 14 tisíc korun

Nejvíce lidí vydělává v současnosti v České republice od 19 do 24 tisíc korun. Jde téměř o čtvrtinu zaměstnanců. Druhou nejpočetnější je skupina s výdělky od 14 do 19 tisíc korun, která tvoří skoro stejný podíl. Tyto dvě kategorie tedy představují téměř polovinu všech zaměstnanců.

V České republice je však stále velmi početná skupina lidí, jejichž výdělky jsou jen málo nad minimální mzdou. Lidé vydělávající od 9 do 14 tisíc českých korun hrubého měsíčně tvoří více než desetinu zaměstnanců.

Nejméně lidí mezi pracujícími vydělává do 9000 korun. Lidé s výdělky na úrovni přibližně minimální mzdy tvoří necelé 1 procento. „Tato skutečnost může být ovlivněna i tím, že lidé s nejnižšími průměrnými měsíčními výdělky mají také nejnižší vzdělání a nejhorší počítačové schopnosti a že je v této kategorii nejméně rozšířené internetové pokrytí. Do online průzkumu se tak dostane omezený vzorek této skupiny," vysvětluje Valenta.

Graf: Rozložení lidí do jednotlivých platových pásem

Rozložení lidí do jednotlivých platových pásem

Zdroj: Platy.cz

Téměř 4 procenta lidí vydělávají nad 54 tisíc korun měsíčně

Od roku 2008 nejvýrazněji stoupl podíl lidí s nejvyššími výdělky. Zatímco před třemi lety tato skupina lidí představovala 2,6 procenta populace, v současnosti tvoří podíl dobře placených téměř 4 procenta.

Přibyli také lidé s platy v kategoriích nad 34 a nad 39 tisíc korun měsíčně. „Právě do této kategorie patří techničtí zaměstnanci a specialisté. V závěru minulého a začátkem tohoto roku došlo na trhu k oživení. To způsobilo zvýšený zájem o tyto zaměstnance, který vždy tlačí i na růst platů," vysvětluje Valenta.

Vyšší výdělky mají vysokoškolsky vzdělaní

V rozdělení pracujících do platových pásem je jednoznačně vidět, že lidé s vysokou školou v lépe placených kategoriích převažují nad lidmi se středoškolským vzděláním.

Nejvyšší podíl lidí je v platových kategoriích od 19 do 24 tisíc a od 24 do 29 tisíc korun českých i tehdy, když se podíváme na vzdělání zaměstnanců.

Lidé s vysokoškolským vzděláním většinou vydělávají od 19 do 29 tisíc korun českých měsíčně. Lidé se středoškolským vzděláním nejčastěji vydělávají od 14 do 24 tisíc korun.

„Lidé se středoškolským vzděláním mají v platových pásmech nad 34 tisíc českých korun v podstatě minimální zastoupení. Na rozdíl od nich ale 11 procent lidí s vysokoškolským vzděláním vydělává měsíčně od 34 do 39 tisíc; dalších 8 procent lidí s vysokoškolským vzděláním vydělává od 39 do 44 tisíc měsíčně a desetina lidí po vysoké škole vydělává nad 54 tisíc korun českých," řekl Lubomír Valenta ze společnosti Profesia CZ.

Tabulka 2: Rozdělení pracujících do platových pásem podle vzdělání

rozdělení pracujících do platových pásem

Zdroj: Platy.cz

Zdroj: Profesia.cz - internetový portál práce v České republice
Zobrazit přehled článků ze zdroje Profesia.cz