Nehledejte Comp&Ben Manažera – Vychovejte si ho!

18.–19. ledna 2018 startuje již 9. ročník unikátní Comp&Ben Akademie, kterou pořádá společnost BD Advisory pod záštitou Vysoké školy ekonomické v Praze.

BD Advisory - Comp&Ben Akademie

Vzhledem ke stále většímu nedostatku odborníků na téma řízení odměňování představuje tento program vzdělávací alternativu, která nemá na českém trhu konkurenci. Účastníci budou po absolvování Comp&Ben Akademie připraveni a vybaveni pro nastavení a řízení procesu odměňování ve firmě.

Pro koho je Akademie určena?

Je určena pro všechny HR profesionály, kteří si chtějí rozšířit své znalosti a dovednosti v oblasti odměňování. Akademie přinese odpovědi pro nastavení strategie odměňování, technické nastavení samotného systému, ale i způsobu, jak téma řízení mzdových nákladů a odměňování prosadit u nejvyššího vedení firmy. Získané poznatky si mohou účastníci ověřit během výuky na praktických případových studiích.

Jak se stát certifikovaným Comp&Ben Manažerem?

Akademie se skládá z 6 základních modulů a jednoho doplňkového. Moduly lze absolvovat všechny, nebo si libovolně vybrat moduly, které jsou pro posluchače tematicky aktuální. Pro absolventy všech 6 základních modulů je na konci Akademie připravena zkouška, po jejímž úspěšném absolvování obdrží účastníci certifikát Comp&Ben Manažera.

Čím se Akademie liší od ostatních HR kurzů?

Kurz sice vychází z teoretického základu a „best practice“ firem, které patří k těm nejlepším v oblasti odměňování globálně, ale jeho největším přínosem je praktičnost, která je založena na vlastní zkušenosti obou lektorů.

Martin Kopecký a Tomáš Jurčík, kteří jsou dnes již experty na oblast odměňování, mají za sebou více než 200 realizovaných projektů napříč různými sektory a zeměmi a své zkušenosti se snaží předat dál. Důraz kladou na vazbu odměňování na firemní strategii, ale dozvíte se i cenné rady jak řešit každodenní problémy s komunikací nebo rozdělením odpovědností v procesu odměňování.

Absolventi tak získají reálnou představu o praktickém fungování principů odměňování v komerční sféře a mohou tak získané poznatky efektivně využít ve své firemní praxi.

Kterým tématům se Akademie věnuje a co se v jednotlivých modulech naučíte?

M1: Strategie odměňování a komplexní mapa oblasti

 • Vysvětlit strategický rozměr oblasti odměňování s vazbou na firemní strategii
 • Vysvětlit nejvyššímu vedení, jak může odměňování a řízení mzdových nákladů podpořit realizaci firemní strategie
 • Nastavení strategie odměňování (v kontextu firmy a HR)

M2: Zajištění tržní konkurenceschopnosti a interní rovnováhy

 • Nastavení procesu Interní rovnováhy – hodnocení velikosti pozic, kalibrace a schválení s nejvyšším vedením
 • Argumentační bázi pro diskusi s liniovým managementem o velikosti pozic
 • Srovnání se externím trhem – referenční úroveň, regionální odlišnosti, sektorové pohledy

M3: Základní mzda a její řízení

 • Proces nastavování mzdové politiky
 • Management základních mezd – úpravy a řízení základních mezd
 • Roční úpravu mezd – Merit increase

M4: Motivační složky a variabilní odměňování. Řízení výkonu

 • 3 základní pilíře systému řízení výkonu
 • Základní principy při nastavování variabilního odměňování
 • Propojení procesu řízení výkonu na odměňování

M5: Zaměstnanecké benefity

 • Strategie benefitů a jejich propojení na systém odměňování
 • Konkurenceschopné portfolio benefitů se „silným příběhem“
 • Komunikace benefitů zaměstnancům – inovativní cesty komunikace

M6: HR controlling, HR informační systémy, mzdový rozpočet

 • Jak správně nastavit KPIs pro HR tak, aby to dávalo smysl vašemu CEO
 • Jak zavést nový HR systém a vyhnout se kritickým místům při implementaci
 • Principy nastavení mzdového rozpočtu

Co o Comp&Ben Akademii říkají HR odborníci?

Propojení firemní praxe a akademické půdy je zárukou kvality vzdělávacího produktu, který na trhu dlouho chyběl. Přednášející Vás dokáží vtáhnout do Comp&Ben světa, začátečníky nenásilně uvedou do problematiky, zatímco profesionálům na praktických příkladech prohloubí jejich znalosti. Kdo chce investovat do svého vzdělání, pak Comp&Ben Akademie je správná volba.“

Martin Horák, Comp&Ben and HR Controlling Specialist, UniCreditBank

Comp&Ben Akademie mi pomohla pochopit širší souvislosti v oblasti odměňování a poskytla mi velice užitečné rady a zkušenosti do praxe, které jsme následně implementovali. Na kurzu jsem se v žádném případě nenudila, protože je koncipován s velkým důrazem na praxi a skutečné příklady. Kurzy doporučuji všem, kdo se chtějí dozvědět, jak je problematika odměňování ve firmách skutečně řešena a především, jak by měla být řešena správně.“

Eva Oppolzerová, HR Manager, AXA

Comp&Ben Akademie je jeden z nejlepších tréninků, jakých jsem se kdy zúčastnila. Velmi prakticky a pragmaticky pojaté školení, které změnilo můj pohled na oblast odměňování a poskytlo mi spoustu cenných tipů a rad, jak systém odměňování nastavit a řídit. Velmi oceňuji otevřenost, s jakou školitelé sdíleli své know-how a osvědčené vychytávky”, které mi nyní značně pomáhají v mé praxi.”

Ing. Vladimíra Kopecká, HR Manager CEE, Valeant Pharmaceuticals Europe

 

Neváhejte a přidejte se k dalším HR profesionálům, staňte se certifikovaným Comp&Ben Manažerem!

 

BD Advisory Vyská škola ekonomická v Praze Comp&Ben Akademie