Nejčastější mýty o motivaci (nejen) v období krize

Motivování zaměstnanců patří mezi klíčové předpoklady překlenutí ekonomické krize. Řada firem však nedokáže zajistit plnou angažovanost svých zaměstnanců, protože podléhá některým typickým mýtům a mylným předpokladům v souvislosti s motivací.

Tyto mýty se projevují na pracovištích i v době ekonomické prosperity, v období krize však mohou být zvláště nebezpečné. Článek proto upozorňuje na pět stěžejních mylných představ spojených s motivací.

- 1. mýtus: Zaměstnance motivují v první řadě peníze. Peníze a bonusy jsou základem motivace zaměstnanců. Většina firem však zapomíná, že nejsou jediným motivačním faktorem. V přístupu k motivaci volí pohodlnost, místo aby nabízely to, co zaměstnanci skutečně potřebují - uznání, ocenění a příležitosti k učení.

- 2. mýtus: Chceme-li někoho motivovat, musíme jej udržet mimo špatné zprávy. Tento předpoklad je skutečně mylný, protože špatné zprávy se k zaměstnanců dostanou vždy. Jestliže je budete skrývat, pouze si postavíte zaměstnance proti sobě. Zaměstnanci naopak potřebují znát realitu, aby si mohli najít způsob, jak se k ní postavit, přispět a nacházet řešení.

- 3. mýtus: Většina zaměstnanců ví, co je motivuje. Lidé často hledají určitý větší smysl v tom, co dělají, v práci jej ale nenalézají. Zejména v období krize by jim proto zaměstnavatelé měli pomáhat zjistit, kým jsou a co je motivuje. Měli byste s nimi trávit čas, ptát se, co je v práci baví, jak chtějí přispět a jak si představují svou budoucnost.

- 4. mýtus: Motivovat každého jednoduše nelze. Tento předpoklad mohl do jisté míry platit v období prosperity, kdy určití zaměstnanci byli pro firmy okrajoví. V současné době však probíhá snižování stavů a ve firmách zůstávají jen ty nejlepší talenty. Je proto odpovědností vůdců, aby motivovali všechny. Je čas přestat zaměstnance obviňovat a začít se soustředit na to, jak je můžete podpořit.

- 5. mýtus: Lidé jsou vděční za svou práci a s tímto postojem krizi přežijí. Uvědomte si, že nejlepší talenty budou mít vždy kam odejít. Pokud si budete myslet, že vám musejí být vděční, můžete brzy narazit. Odejdou tam, kde jim nabídnou uznání a možnosti růstu.

-kk-

Zdroj: HR Tools - americký portál pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Tools