Nejlepší pracovní místo netvoří jenom plat

Prioritou dnešního managementu jsou kvalitní zaměstnanci, proto by se měly společnosti snažit, aby právě ony byly tím nejlepším místem pro práci. Mohou toho dosáhnout přijetím opatření v pěti základních oblastech. První z nich je pozitivní pracovní prostředí – jedna třetina špičkových manažerů považuje právě tento faktor za nejdůležitější. Firmy, jež začaly brát vážně rodinnou problematiku a zavedly rodinně orientovaný systém zaměstnaneckých výhod, si udržely pracovníky až dvakrát déle.

Druhým zásadním faktorem je rozpoznat a adekvátně odměňovat individuální úsilí a snahu a snížit syndrom typu „my versus oni“. Zaměstnanci jedné z amerických firem si například každý pátek na jednu hodinu mění pracovní role, což posiluje týmového ducha. Je nutné zaangažovat každého na úspěchu podniku – ty nejlepší organizace podporují sdílení a výměnu informací; nápady každého pracovníka jsou brány v potaz. Jedna z největších světových firem vyrábějících elektroniku pořádá například každoroční Veletrh nápadů.

Rozvoj potenciálu pracovníků je neméně důležitou oblastí – pro mnoho lidí je možnost naučit se novým věcem stejně důležitá jako plat. Z výzkumů vyplývá, že, více než 40 % zaměstnanců je ochotno přemýšlet o jiné práci, pokud by nabízelo lepší kariérní růst a představovalo větší výzvu. Kontinuální hodnocení a měření nejen zisků a ztrát je pátou složkou – je nutno zohlednit také stupeň fluktuace, spokojenost zákazníků, postoje a názory pracovníků a efektivitu práce managementu, tedy vytvořit jakýsi kulturní audit, což některé firmy prostřednictvím každoročních anket také dělají.

**VIII/2002**
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher