Nejsilnějšími motivátory jsou strach a láska - podcast Pavla Pavlíková, INNERGY

Pavla Pavlíková je majitelkou vzdělávací a konzultační společnosti Innergy. Je zároveň koučkou a lektorkou profesního a osobnostního rozvoje. Za klíčové téma svých kurzů považuje motivaci, protože jde o jednu ze složek výkonu, bez které se nedá pracovat a fungovat. A právě proto je motivace, motivační mapy a motivátory hlavním tématem podcastu portálu HR News, který připravil Tomáš Pospíchal, projektový ředitel společnosti IVITERA a.s.

Pavla Pavlíková a Tomáš Pospíchal

Přehrát podcast

Motivací se zabývá celá řada teorií a také psychologů. „Mou favoritkou je teorie motivačních map, kterou představil James Sale. Pomocí mapování motivace dokázal zjednodušit komplexní věci, do všech teorií motivace přinesl pohled, který umožňuje o motivaci hovořit, strukturovat ji, vyznat se v ní a inspirovat, jak s ní pracovat,“ vysvětluje Pavla Pavlíková.

Ve firemním prostředí leží úkol motivovat především na manažerech a tým lídrech. Často se však stává, že oni sami nejsou na té správné pozici, protože jsou to spíše experti na danou problematiku než vedoucí. Právě díky motivačním mapám je možné odhalit poslání každého člověka a přesunout ho tak na to správné místo, kde bude spokojený a s ním i zbytek týmu.

Vše také souvisí s angažovaností lidí, která s motivací úzce souvisí. Často se řeší poměr vnitřní a vnější motivace. Ta vnější je vhodná v případě, že zaměstnanec vykonává rutinní úkoly, které nepřináší vnitřní uspokojení. Pokud však potřebujete právě angažovanost, vlastní iniciativu a kreativitu, je třeba se zaměřit na vnitřní motivaci.

„Vnější motivace může způsobit i to, že lidé začnou podvádět, jsou méně kreativní, protože se soustředí jen na odměnu, ale ne na samotnou práci. Krásným příkladem jsou děti. Pokud jim dáváte za domácí práce odměnu, ony si to vyloží, že ta práce je tak strašná, že je musíte podplácet, aby ji udělaly. Vůbec se tak nenaučí, že je to součást rodinného života a běžných povinností,“ popisuje koučka.

Vnitřní motivace se dá také změřit pomocí online testu, který trvá přibližně 15 minut. Test obsahuje 36 otázek postavených na principu, zda je daná věc důležitější než druhá. Vše samozřejmě souvisí s charakteristikou jednotlivých motivátorů z motivačních map. Otázky se také ptají, zda jsou uspokojené jednotlivé potřeby, z čehož pak vyjde motivační profil a síla jednotlivých motivátorů. Devadesát devět procent respondentů uvádí, že výsledek testu naprosto odpovídá tomu, jací oni sami jsou.

Nejsilnějšími motivátory jsou potřeba bezpečí a lásky. Strach a láska, to jsou dvě síly, které mezi sebou stále soupeří. „Nejvíce lidi popostrčíte ke změně tím, když jim ukážete, co špatného se stane, když do změny nepůjdou,“ podotýká Pavla Pavlíková v podcastu.

Jednotlivé stopy podcastu:

[00:50] Proč jste si vybrala právě téma motivace?

[01:25] Existuje spousta psychologických teorií, které motivaci řeší. Je vám některá z nich nejbližší?

[02:17] Kdy se objevilo mapování motivace/motivační mapy?

[03:05] Jsou motivační mapy přehledné?

[03:57] Souvisí nějak myšlenkové mapy s motivačními mapami?

[04:27] Kde se z pohledu manažera dá tento přístup mapování využít?

[08:34] Jak získáváte data?

[10:20] Jak pracujete s výstupy?

[11:44] Neustálým evergreenem ve firemním prostředí je motivace resp. demotivace zaměstnanců. Jak pracovat s demotivovaným týmem zaměstnanců? Do jaké míry demotivace lze ještě tento stav zvrátit?

[14:10] Jak souvisí s motivací další velké firemní téma - angažovanost?

[16:40] Jaké jsou požadavky firem, zadavatelů rozvojových programů, když jde o téma motivace?

[18:17] A co nejčastěji pálí samotné manažery, když jde o konkrétní kroky práce se svým týmem?

[22:07] Vedení a provoz týmu souvisí s expertním pohledem manažera, často jsou ale vztahy v týmu a expertní pohled v rozporu, jaké s tím máte zkušenosti?

[23:56] Jaký je postup při malé motivace v týmu?

[27:58] Mohou pomoci některé nástroje, jako je například zmiňovaná psychodiagnostika?

[30:36] Jak se výsledky z motivačních map mění v čase?

[33:00] Co je podle vás nejsilnější motivátor?

[33:45] Stejnou otázku jsme položili zakladateli profesní psychodiagnostiky Robertu Hoganovi a ten nám odpověděl, že je to strach. Co vy na to?

[34:28] Jak je populární negativní motivace?

[37:58] Co motivuje vás samotnou v profesní praxi a jak sama hledáte motivaci, když se jí nedostává?

O motivačních mapách jsme psali již dříve zde. Na tomto odkaze získáte více informací k této metodice, včetně toho, jak si motivační mapy vyzkoušet.