Testujeme: Motivační mapy odhalí vaše silné a slabé motivátory

Zatímco osobnostní testy nám říkají, jak se v určité situaci (např. na pracovišti) chováme, a hodnotí neměnné faktory naší povahy, motivační testy hovoří spíše o tom, proč tak jednáme v závislosti na aktuálních podmínkách, které se v čase mění. Právě to, a ještě více umožňují vyhodnotit tzv. Motivační mapy – v Čechách nová metoda, kterou jsem dostala příležitost vyzkoušet pod vedením certifikované koučky akreditované pro výklad map Pavly Pavlíkové z INNERGY.

Motivační mapy, INNERGY

Základním východiskem pro definici vaší osobní Motivační mapy je jednoduchý elektronický test, který vám zabere maximálně 15 minut a můžete jej vyplnit odkudkoliv. Srozumitelné otázky uzpůsobené do dvou hlavních tematických bloků mají škálovatelné odpovědi, které snadno zodpovíte označením preference na stupnici. Celý test můžete absolvovat v jedné z deseti jazykových variant (včetně češtiny) dle preference.

Po odeslání odpovědí systém automaticky vygeneruje a na email zašle základní zprávu s osobním hodnocením. V několikastránkovém dokumentu, který jsem sama obdržela, jsem ocenila především přehlednost, názornost a konkrétní příklady.

Motivační mapy ve zprávě vyhodnocují vždy celkem devět motivátorů sdružených do tří skupin, clusterů, orientovaných na Růst (Tvůrce, Duch, Hledač), Vztahy (Obránce, Přítel, Hvězda) a Výkon (Ředitel, Stavitel, Odborník). Každý individuální výstup se přitom skládá vždy z kombinace všech těchto faktorů, které se liší jen v míře svého zastoupení. Zatímco někoho mohou motivovat především nové výzvy nebo dobré vztahy, jiného naopak vedení nebo zvyšování odbornosti. Ve zprávě získáte detailní grafický výstup s popisem.

Jak mi Pavla Pavlíková při následném osobním setkání nad mými výsledky osvětlila, žádná kombinace není dobrá nebo špatná. Výstupy z motivační mapy nám napomáhají s lepším životním či pracovním nasměrováním. V případě pracovních týmů, pro které je možné sestavit skupinovou analýzu, naopak umožňují zvyšovat výkonnost skupiny.

Tento obrázek například vypadl z mé osobní tzv. cluster analýzy, která sděluje, jak mě jednotlivé skupiny motivátorů ovlivňují. Dominantní orientace na růstové motivátory ve zkratce znamená, že mě naplňují nové výzvy, kreativní změny a možnosti rozvíjet dále svůj potenciál.

Analýza clusterů, Motivační mapy

V podrobnější zprávě obdržíte dále také graficky rozpracovanou stupnici s pořadím a mírou všech devíti motivátorů, na které navazuje slovní popis tří klíčových dominantních motivátorů i nejméně zastoupeného motivátoru – každý může vycházet z jiného clusteru. Není tedy výjimkou kombinace nejsilnější trojice motivátorů například: Tvůrce (Růst), Hledač (Růst) a Obránce (Vztahy) nebo Expert (Výkon), Duch (Růst) a Hvězda (Vztahy).

Zaujalo mě, že motivační mapy dokáží zároveň vyhodnotit, do jaké míry jsou jednotlivé motivátory silné a kvantifikovat míru jejich aktuálního uspokojení. Například mé motivační faktory vyhodnotil test společně s koučkou za velmi uspokojené, avšak stále s prostorem pro dílčí zlepšení, které jsme společně dále diskutovaly.

Míra uspokojení tří hlavních motivátorů, Motivační mapy

Na Motivačních mapách se mi líbí především jejich jednoduchost použití pro rychlou osobní analýzu, která sama o sobě může být přínosná pro jednotlivce i celý tým. V závěrečné zprávě obdržíte vedle popisu výsledků také pár zcela konkrétních doporučení, jak vaše klíčové motivátory ještě více podpořit. V případě mého nejsilnějšího motivátoru Tvůrce jsem získala mimo jiné tipy na dílčí cvičení, která mě pomohou více nasměrovat do oblastí, kde kreativitu a inovativnost mohu uplatnit.

Na druhou stranu musím říct, že pouhé přečtení výsledků mnou nepohnulo natolik jako následná přibližně hodinová diskuze právě s Pavlou Pavlíkovou. V průběhu jejího rozboru jsem se totiž neubránila řadě dotazů a úvah, které mě předtím nenapadly. Společný brainstorming mi pomohl uvědomit si zejména konkrétní činnosti, které bych mohla změnit, abych naopak odbourala některé bariéry, které mě spíše demotivují.

Na základě zkušenosti považuji tento nástroj jako vhodný „startér“ pro každého, kdo cítí, že potřebuje lépe porozumět svým vnitřním motivačním pohonům, ať už v práci nebo životě. Zároveň je vhodný i pro vedoucí pracovníky, kteří chtějí pochopit motivační strukturu celého týmu. Kombinace testu zároveň s konzultací je jedině ku prospěchu a může pomoci odstartovat skutečné změny.

 

Přečtěte si také článek o metodice a dalších možnostech využití motivačních map.

Bližší informace a test naleznete v odkazu:

TEST MOTIVAČNÍCH MAP

Články v sérii

Aktuální

Testujeme: Motivační mapy odhalí vaše silné a slabé motivátory

Aktuální

Podpořte motivaci a spolupráci v kolektivu – zkuste týmovou Motivační mapu

Aktuální

Aby hodnotící rozhovor nebyl strašák – začněte s motivací

Aktuální

Aby hodnotící rozhovor nebyl strašák II – podpořte sebehodnocení