Nastartujte výkon a udržte klíčové lidi v době postkoronavirové

Máme za sebou skoro tři měsíce opatření a omezení k zastavení šíření nemoci Covid-19. Prošli jsme si něčím, co nikdo z nás nečekal. Získali jsme nové zkušenosti s prací z domova, sociální distancí, nedostupností některých služeb a zážitků, na které jsme byli zvyklí. Život se změnil během okamžiku. Teď se pomalu začínáme vracet k normálu a je to pro nás zase změna. A změna je obvykle spojená se ztrátou motivace a sníženým výkonem.

Pavla Pavlíková, INNERGY

Proto před manažery a jejich kolegy z Human Resources teď vyvstává úkol, jak po návratu k normálnějšímu režimu udržet lidi, aby se nezačali ohlížet jinde a společně nastartovali výkon. A tomu se budeme věnovat v tomto článku.

Jak to tedy bylo a je s motivací.  Motivace je energie, je to naše „PROČ“. Naše pohnutky, které nás vedou k tomu něco dělat. Proč ráno vstaneme z postele a jdeme něco dělat, jdeme do práce. Motivace se skládá ze tří složek – osobnosti, našeho sebepojetí a našich očekávání do budoucna. A tady vidíme, že v současné době se mohou výrazně měnit dvě složky. Naše sebepojetí, co si o sobě myslíme a jak si sebe ceníme a jaké vyhlídky do budoucna máme, zda je vnímáme jako pozitivní či negativní.

V polovině března došlo k okamžité změně, vše se najednou zastavilo. Naše potřeby se většinou omezily na potřebu bezpečí a moc jsme se nestarali o další. Postupně, jak jsme vnímali, že to asi přežijeme, začaly znovu přicházet ke slovu naše další potřeby a tužby. Spousta z nás se měla možnost zamyslet se nad tím, jak chtějí žít svůj život a jak pracovat, což obě tyto složky určitě ovlivnilo.

Prvořadým zájmem manažerů a HR pracovníků je začít teď s lidmi o jejich motivaci a pohnutkách mluvit.

A to není jednoduché, mluvit o něčem nehmatatelném. Dobrou strukturu nám může přinést mapování motivace, srozumitelný a jednoduchý nástroj a jazyk pro motivaci. Motivační mapy ukazují, co člověk chce a potřebuje, měří, jak silné jsou tyto tužby a potřeby a do jaké míry jsou teď naplněny. A umožňují o tom všem mluvit.

Motivační mapy pracují s 9 motivátory, které představují devět možných zdrojů energie a motivace. Pro bližší seznámení s nástrojem se podívejte na další moje články zde.

Motivační mapa: 9 faktorů motivace

Každý člověk má obvykle nejdůležitější 3 motivátory, jejichž naplnění potřebuje pro spokojenost a výkon. Zkuste odhadnout, jaké jsou motivátory vás a vašich lidí, a přečtěte si, jak a čím je teď podpořit, aby byli naplněny a ve vašem týmu jste si udrželi zvláště klíčové lidi.

Pro lidi s motivátorem Obránce (Defender) je důležitá stabilita a jistota. Během posledních měsíců u nich mohl být otřesen pocit bezpečí. Nepřijímají snadno změny, takže pokud už si zvykli pracovat z domova, může pro ně být obtížný návrat do kanceláří. Abyste jim dodali jistotu, vysvětlujte jim, jak v této turbulentní době chráníte vaši organizaci a vyslechněte jejich obavy. Hlavně komunikujte, komunikujte, komunikujte.

Ti, pro které je důležitý motivátor Přítel (Friend), mohli trpět pocity osamění a izolace. Tito lidé chodí do práce hlavně kvůli kolegům, se kterými mají přátelské vztahy. Abyste je motivovali, udržujte propojení mezi lidmi a budujte vztahy v rámci týmu. Ukazujte jim, že jsou významnou součástí týmu – že jsou ceněni pro to, kým jsou. Ptejte se jich na názory, sdílejte s nimi informace a pocity, i když se vám bude zdát, že na to nemáte čas.

Lidem s motivátorem Hvězda (Star) při práci z domova se pravděpodobně dostávalo méně uznání a zpětné vazby. Tito lidé jsou rádi vidět, proto s nimi aktualizujte plán jejich kariérního postupu směrem k pozici s vyšší prestiží, možná nový název pozice. Zajistěte, aby se jim dostalo uznání a umožněte jim propojení s lidmi, kteří si jich váží.

Pro lidi s motivátorem Ředitel (Director) je důležitá zodpovědnost a vliv. Mohli se cítit odsunuti na druhou kolej. Dejte jim najevo, že se s nimi počítá, poskytněte příležitost vést projekt a dejte větší zodpovědnost. Ukažte jim, jaký mají vliv a co jim to umožňuje. Zajímavá pro ně může být i příležitost mít mentora.

Lidé s motivátorem Stavitel (Builder) jsou motivovaní materiálním ohodnocením a když mohou být nejlepší. Aby se nezačali poohlížet jinde, poskytněte jim retenční bonus a nastavte cíle tak, aby úspěch znamenal odměnu či zvýšení mzdy. Také vysvětlete hodnotu jejich celkové odměny (= mzdy, benefity, příležitosti k růstu a rozvoji, …).

Ti, pro které je hlavní motivátor Odborník (Expert), oceňují znalosti, odbornost. Chtějí se specializovat, znát fakta a být vyhledávaným expertem ve své oblasti. Pokračujte v investicích do jejich vzdělávání a rozvoje. Zdůrazněte, že odbornost je klíčová pro posun vpřed, a proto s nimi vytvořte dlouhodobé kariérní plány zdůrazňující možnosti učení a rozvoje.

Pro lidi s motivátorem Tvůrce (Creator) je důležitá originalita a být součástí změn, inovací. Abyste je udrželi, mluvte s nadšením o budoucnosti. Oceňujte jejich nápady a zdůrazněte rozmanitost a možnosti spojené s jejich pracovní pozicí.

Lidé s motivátorem Duch (Spirit) oceňují svobodu a autonomii. Při návratu k normálu pro ně může být obtížné znovu si zvyknout na pravidla. Proto stavte na flexibilitě, kterou v posledních týdnech měli, a dohodněte se, které aspekty lze zachovat. Odstraňte byrokracii a zdůrazněte svobodu, kterou mají. Poskytněte jim větší pravomoci.

Pro lidi s motivátorem Hledač (Searcher) je motivující dělat smysluplné a hodnotné věci, přinášet užitek pro druhé. Dělat práci, která dává smysl. Pravidelně jim poskytujte zpětnou vazbu o jejich přínosech pro tým/organizaci. Snažte se porozumět tomu, čeho a kdy chtějí dosáhnout, a poté společně hledejte, jak toho lze dosáhnout v rámci vaší společnosti.

V současné době je ještě důležitější než za obvyklé situace přemýšlet o tom, co koho z vašich lidí motivuje, jaké pohnutky je vedou k tomu něco dělat. Když porozumíte jejich PROČ, můžete přetavit tuto energii na výkon – pomoci najít, kam směřují, jak uplatnit dovednosti a jak se starat o svou energii.

To, co máme za sebou, je něco nového. Záleží na nás, jaký přístup k této zkušenosti zvolíme. Zkusme tedy získat to nejlepší pro sebe, své lidi a firmy. Proto přemýšlejte o tom:

  • co dobrého si lze z této zkušenosti vzít (inspirací může být můj článek 7 tipů, jak si udělat život lepším v postkoronavirové době)
  • a jak teď pracovat s lidmi, aby zůstali a aby byli motivovaní a angažovaní, protože teď je dobrá příležitost se znovu začít bavit o tom, co je důležité, a nastavit si, jak budeme fungovat.

Články v sérii

Aktuální

Testujeme: Motivační mapy odhalí vaše silné a slabé motivátory

Aktuální

Podpořte motivaci a spolupráci v kolektivu – zkuste týmovou Motivační mapu

Aktuální

Nastartujte výkon a udržte klíčové lidi v době postkoronavirové