Nejvíce prosperující firmy platí svým zaměstnancům méně

Podle nejnovější studie platí nejlépe prosperující firmy světa o 5 % méně, než je průměr a namísto toho lákají pracovníky na celkovou strategii v oblasti odměn.

Bylo spolupracováno s 1 467 manažery v 358 v tzv. MAC firmách (Most admired companies – nejvíce obdivované firmy časopisu Fortune). Klíčový diferenciátor mezi více a méně výkonnými firmami byla úspěšná implementace řešení v oblasti odměňování. Ty nejlepší excelují v komunikaci benefitů, optimalizaci platu, který odvisí od výkonu a zajišťují, že odměna je v souladu s prioritami firmy. 

Tři čtvrtiny zaměstnanců z oslovených firem chápou a cení si odměn sestávajících z hmotných (plat, bonus, zdravotní pojištění, důchodová podpora) a nehmotných (firemní kultura, kariéra, rozvoj) benefitů.

Zásadní je vhodná forma komunikace hodnoty benefitů pracovníkům a podpora manažerů v této komunikační strategii. Téměř polovina MAC firem tvrdí, že jejich program přiláká potřebný talent.  

-av-

Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management