Nerovné platy v Evropě přetrvávají

Eurostat zveřejnil nejaktuálnější data o rozdílech v příjmech mužů a žen v Evropě. Konstatuje, že míra nerovnosti zůstává vysoká. Vyčíslil, že v roce 2008 si ženy v EU vydělaly v průměru o 18 % hrubého za hodinu méně než muži. Nejlépe na tom byly v Itálii, kde průměrný rozdíl v platech dosahoval méně než 5 %. Nejhorší situace byla naopak v Estonsku (více než 30 %). Hned za Estonskem byla situace nejhorší v České republice a Rakousku (více než 25% rozdíl).

Důvody existence a velikosti rozdílu jsou různé a liší se i v jednotlivých státech EU. Patří mezi ně druhy práce vykonávané ženami, vliv přerušení kariéry nebo práce na částečný úvazek v důsledku péče o děti, rozhodnutí týkající se rodinného života apod.

Obecně se ukazuje, že vyšší míra nerovnosti v platech mužů a žen souvisí s vysokým zastoupením žen v pracovní síle. Projevuje se také častěji u pracovníků s vyšším vzděláním. Nejmenší je naopak u zaměstnanců do 30 let.

Celý přehled je k dispozici na internetových stránkách Eurostatu zde.

-kk-

Zdroj: Eurostat - statistický úřad EU
Zobrazit přehled článků ze zdroje Eurostat