Odměny jsou vzácné. Jejich výše loni nepatrně stoupla

Odměny dostalo v roce 2011 méně lidí než v roce předchozím. Podle průzkumu Platy.cz dostalo odměnu ke mzdě 30 % lidí. Meziročně výše odměn nepatrně stoupla. Průměrná výše odměn je 24 261 korun českých, ale na některých top manažerských pozicích jsou odměny až 200 tisíc.

Zdroj: Platy.cz

Odměny dostává každý druhý top manažer

Výše odměn je přímo úměrná úrovni zastávané pozice. Zatímco například průměrná výše odměn na pozicích pomocných zaměstnanců je 5 613 korun českých, na pozicích v nižším a středním managementu jsou průměrné odměny téměř desetkrát vyšší. Nejvyšší odměny dostávají top manažeři. Jejich průměrná výše byla v roce 2011 150 072 korun.

„Top manažeři mají odměny vysoké i proto, že jejich odměny jsou často navázány na konkrétní cíl, výkon nebo zisk společnosti. Mají vyšší zodpovědnost a zároveň díky své pozici dokáží ovlivňovat fungování a hospodaření společnosti," vysvětluje Lubomír Valenta ze společnosti Profesia CZ, která online platový průzkum Platy.cz provozuje.

„Výše celoročních odměn top manažerů často přesahuje i výši základního platu," dodává Valenta.

Tabulka 2: Přehled odměn podle úrovně pozic

Zdroj: Platy.cz

Výše odměn i podíl lidí s odměnou roste i s velikostí firmy, ve které daný člověk pracuje. V malých firmách odměny nejsou běžné. Mezi společnostmi do 10 zaměstnanců je jen čtvrtina takových, kde zaměstnanci dostávají odměny. Naproti tomu však velké společnosti nad 1 000 zaměstnanců vyplácejí odměny ve více než 40 procentech případů.

Tabulka 3: Přehled odměn podle velikosti firmy

Zdroj: Platy.cz

Nejvíce dostane generální ředitel. Zedník či truhlář má odměny výjimečně

Nejvyšší odměny v roce 2011 dostali lidé pracující na pozicích generální ředitel (290 011), obchodní ředitel (177 161) a výkonný ředitel (176 971).

„Odměny jsou u nich poměrně běžné. Deklaruje je přibližně polovina respondentů," řekl Lubomír Valenta ze společnosti Profesia CZ, která online platový průzkum Platy.cz provozuje. Výše těchto odměn je v průměru dvoj- až trojnásobkem jejich průměrného měsíčního platu.

Na opačném konci žebříčku odměn jsou lidé pracující jako zedník, truhlář, číšník, řidič kamiónu a řidič. Na těchto pozicích dostávají lidé odměny málokdy.

Tabulka 4: Přehled pozic, na kterých lidé uvádějí odměny nejméně často

Zdroj: Platy.cz

Zdroj: Profesia.cz - internetový portál práce v České republice
Zobrazit přehled článků ze zdroje Profesia.cz