Peníze stále motivují

Peněžní odměny zůstávají nejdůležitějším prostředkem ohodnocení zaměstnanců po skončení složitých projektů. Shodla se na tom téměř polovina z 1 400 finančních ředitelů, kterých se dotazovala americká personální agentura **Accountemps**. Druhým nejpopulárnějším benefitem je podle respondentů pracovní volno. Pouze 16 procent respondentů považuje za nejúčinnější ohodnocení zaměstnanců pozvání na oběd nebo společenskou akci. 15 procent pak po skončení hlavních projektů nenabízí žádnou zvláštní odměnu.

V době napjatých rozpočtů je důležité dát zaměstnancům najevo zvláštní uznání v podobě firemní oslavy nebo volna, zaměstnanci však očekávají také finanční odměnu, která je velice silným nástrojem retence. Smyslem zvláštního hodnocení zaměstnanců je vytvářet pracovní prostředí poskytující smysluplné uznání. Taková pracoviště pak lákají kvalitní pracovní sílu, zvyšují produktivitu a spokojenost zaměstnanců a chrání firmy před nechtěnými personálními ztrátami.

-kk-

**Datum vydání:** II/2005
Zdroj: BLR.com - americký portál věnovaný rozvoji lidských zdrojů, bezpečnosti práce a odměňování
Zobrazit přehled článků ze zdroje BLR.com