Platy.cz: Absolvent vysoké školy vydělá o 6 000 korun měsíčně více než absolvent po maturitě

Ilustrační snímek

Absolvent vysoké školy vydělá průměrně 22 712 českých korun měsíčně, absolvent střední školy s maturitou vydělá podle průzkumu Platy.cz měsíčně 16 624 českých korun. Za poslední čtyři roky se rozdíl mezi jejich příjmy ještě zvětšil.

Hrubý měsíční příjem absolventů vysokých škol stoupl za poslední čtyři roky o 5 %, což v přepočtu na koruny znamená nárůst o 1 031 korun. Hrubý měsíční plat absolventů středních škol stoupl o 3 %, což je v přepočtu jen 479 českých korun. Rozdíl mezi výdělkem člověka těsně po vysoké škole a mezi výdělkem člověka po střední škole s maturitou se za poslední roky prohloubil, což je zapříčiněno především pomalým růstem výdělků absolventů středních škol s maturitou.

Tabulka 1: Rozdíl mezi platy absolventa vysoké a střední školy za poslední čtyři roky

Rok

Průměrný plat absolventa VŠ II. stupně

Průměrný plat absolventa SŠ s maturitou

Rozdíl mezi výdělkem absolventa po VŠ a SŠ

2008

21 681

16 145

34 %

2009

21 982

16 394

34 %

2010

22 241

16 148

38 %

2011

22 712

16 624

37 %

Zdroj: Platy.cz

Komu se nejvíc vyplatí studovat?

Je přirozené, že vyšší vzdělání a vyšší odbornost, kterou studium přináší, poskytuje také vyšší ohodnocení. Srovnávat výšku platových rozdílů, a tím „hodnotu studia“, je vhodné právě u čerstvých absolventů jednotlivých stupňů studia. U platů absolventů totiž nejsou až také významné vlivy, které na plat zaměstnance mají: jeho praxe či charakteristika společnosti, kde pracuje, jako jsou velikost společnosti, její ziskovost či forma vlastnictví.

Tabulka 2: Rozdíl mezi platy absolventa vysoké a střední školy podle kategorií, kde pracují

Kategorie

Rozdíl mezi výdělkem absolventa po VŠ a SŠ

Průměrný plat absolventa SŠ s maturitou

Průměrný plat absolventa

VŠ II. stupně

Obchod

83 %

13 533

24 707

Elektrotechnika a energetika

51 %

16 357

24 666

Automobilový průmysl

41 %

17 525

24 688

Školství, vzdělávání, věda, výzkum

26 %

14 867

18 743

Strojírenství

25 %

18 341

22 996

Zdravotnictví a sociální péče

25 %

13 991

17 488

Administrativa

22 %

15 774

19 298

Ekonomika, finance, účetnictví

19 %

20 761

24 753

Stavebnictví a reality

19 %

18 513

22 008

Bankovnictví

15 %

19 917

22 823

Zdroj: Platy.cz

Největší rozdíl v platech mezi absolventy podle úrovně vzdělání je u lidí, kteří pracují v obchodě. Zatímco absolvent, který vystudoval vysokou školu, vydělá na pozici pro něj vhodné v kategorii obchod v průměru 24 707 českých korun měsíčně, absolvent střední školy s maturitou na obchodní pozici se svou kvalifikací vydělá v průměru měsíčně 13 533 korun.

Na ukončeném vzdělání závisí, jakou pracovní pozici člověk v obchodě zastává. Typické pozice v obchodě pro lidi s vysokoškolským vzděláním II. stupně jsou key account manager, account manager, obchodní analytik nebo obchodný referent. Mezi pozice typické v obchodě pro lidi se středoškolským vzděláním s maturitou patří například nákupčí, prodavač, vedoucí prodejny nebo provozu.

Na Slovensku jsou platy nižší

Podobná situace, jako je s platy absolventů v České republice, je také v sousední Slovenské republice. Absolventi vysokých škol vydělávají oproti absolventům středných škol o 39 % více. V průměru absolvent vysoké školy na Slovensku vydělá v přepočtu 19 254 českých korun a absolvent střední školy s maturitou 13 844 korun.

Studium na vysoké škole tak zvýší slovenským absolventům plat, v přepočtu na české koruny o 5 410 korun měsíčně.

Graf: Rozdíl mezi platy absolventa vysoké a střední školy v České republice a na Slovensku

Na Slovensku je rozdíl mezi tím, kolik vydělají absolventi po střední škole a absolventi po vysoké škole, tedy ještě o něco vyšší než v České republice.

Zdroj: Profesia.cz - internetový portál práce v České republice
Zobrazit přehled článků ze zdroje Profesia.cz