Pochvala může mít stejnou hodnotu jako peníze

Výkonní ředitelé a manažeři mohou podle autorových zkušeností podpořit loajalitu svých pracovníků tím, že ocení a oslaví jejich úspěch pochvalou – komplimentem. Ohodnocení tímto způsobem mívá často stejnou hodnotu jako peníze. Pokud bychom chtěli použít přirovnání, mívá kritika na lidi přibližně stejný dopad jako sůl na květiny. Kompliment či pochvala pak působí přímo opačně – jako vláha, která umožňuje rostlinám růst – v případě zaměstnance zvyšuje jeho morálku a oddanost firmě. Článek přináší několik rad, jak s komplimenty kvalifikovaně zacházet:

Vyhněte se lichocení či pochlebování – nepřehánějte, oceňujte adekvátně dané situaci. Lichotky zveličují a znehodnocují vaše hodnocení, zatímco kompliment vyjadřuje vaše stanovisko či názor čestným způsobem. Zaměstnanec, stejně jako vaši přátelé či blízcí, je schopen poznat jalové řeči. Budete-li skutečně přesvědčeni o tom, co říkáte, pracovník vycítí, že jste autentičtí. Pokud jde o pochvaly, je nutno udělovat je bezprostředně po splnění úkolu a užívat jich s rozvahou – vedoucí, který jich užívá příliš často, ztrácí důvěryhodnost .

Užívejte komplimenty ve správném kontextu, ve vhodný okamžik – míjejí se účinkem, pokud v pracovníkovi vzbuzují dojem, že slouží k jeho manipulaci. Tento způsob odměňování s sebou nese i určité riziko – někteří zaměstnanci je mohou pociťovat jako zvýhodňování ostatních.

**Datum vydání: IX/2002**
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher