Problémy 360stupňové zpětné vazby (část 2/2)

Ilustrační snímek

Tento článek navazuje na článek se názvem Problémy 360stupňové zpětné vazby (část 1/2), který shrnul první tři kategorie nejčastějších problémů měření 360stupňové zpětné vazby tak, jak je popsal světově uznávaný poradce v oblasti řízení lidských zdrojů a současný profesor managementu na San Francisco State University John Sullivan.

„360stupňová zpětná vazba patří k nejčastějším HR postupům, popularita tohoto nástroje však bohužel může vést ke zvýšené lhostejnosti... Po letech výzkumu procesu 360stupňové zpětné vazby jsem zjistil, že se jen velmi málo soustředí na potenciální problémy a má celou řadu slabin,“ píše Sullivan ve svých článcích na serveru ere.net.

40 konkrétních problémů rozdělil do sedmi kategorií. V tomto druhém článku přinášíme přehled posledních čtyř kategorií. Originální články s podrobnějším popisem problémů si pak můžete přečíst níže (odkaz Zdroj).

4. Problémy spojené s manažery

 • Celý proces má nulovou hodnotu, pokud manažeři neprovedou na základě výsledků výzkumu změny.

 • Manažeři a zaměstnanci často nejsou školeni, jak interpretovat výsledky 360stupňové zpětné vazby.

 • Manažeři, zaměstnanci a také zákazníci často nerozumějí procesu měření ani jeho výsledkům.

 • Propagátoři změn na základě výsledků zpětné vazby mohou nejen narazit na odpor, ale v následující zpětné vazbě i na mnohem nižší skóre.

 • Manažeři „nevlastní“ proces měření, jsou přesvědčeni, že je to věc HR.

 • Reportování výsledků ze strany manažerů může být neefektivní.

 • Celý proces vyžaduje podporu a ideálně i zapojení top managementu.

 • Zpětná vazba nemusí být propojena se systémem odměňování manažerů.

5. Problémy spojené s procesem výzkumu

 • Proces sběru a vyhodnocování 360stupňové zpětné vazby je velmi časově náročný a nákladný.

 • Stejně jako jakýkoli jiný zaměstnanecký výzkum bojuje s problémem nekonzistentního zapojení účastníků.

 • Získaná data jsou subjektivní, nikoli objektivní.

6. Problémy spojené s anonymitou

 • Anonymita negarantuje nezaujaté odpovědi, ve výsledku může naopak i snížit celkovou upřímnost odpovědí.

 • Anonymní výzkumy vám neřeknou, kdo se zúčastnil a co kdo cítí.

7. Problémy spojené s administrací

 • Data mohou být sbírána příliš často nebo naopak příliš málo často.

 • Je velmi obtížné určit, kdo by se měl zúčastnit.

 • Mnohé programy nemají silná nebo dokonce žádná měřítka úspěchu.

 • Outsourcing celého procesu může omezit jeho vliv.

-kk-

Zdroj: ERE.net - přední světová online komunita pro odborníky z oblasti náboru
Zobrazit přehled článků ze zdroje ERE.net

Články v sérii

Aktuální

Problémy 360stupňové zpětné vazby (část 1/2)

Aktuální

Problémy 360stupňové zpětné vazby (část 2/2)