Program zaměstnaneckých výhod - klíč k úspěchu podniku

Společnostem v USA dává čím dál více práce přitáhnout a udržet skutečně dobré zaměstnance. Řada z nich tento problém řeší pomocí nejrůznějších zaměstnaneckých výhod – podílem na zisku, kluby zdraví, služebními auty... Pokud podobný problém řešíte i vy, zde je několik námětů k tomu, jak si vaše zaměstnance udržet. Samotná nabídka programu zaměstnaneckých výhod ale není vše – významnou roli hraje její naplňování a podniková kultura.

Některé společnosti například nabízejí například rodinný program – péči o rodinné příslušníky bez ohledu na věk, podporu rozvoje dalších schopností a vzdělávání – platí až 100 % školného a 50 % ceny učebnic. Nelze však podceňovat ani základní faktory, jimiž jsou dobrá mzda a podíl na profitu společnosti. Vaši pracovníci by vědět, že jejich potřeby a názory jsou pro vás důležité, přispívá to ke zvýšení jejich loajality. Také potřebují určitou volnost, aby stíhali své povinnosti i potřeby - program by je měl brát jako lidské bytosti, ne jen jako pracovní sílu.
Zdroj: HR-next - portál pro odborníky na lidské zdroje
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR-next