Průzkum: Význam zaměstnaneckých benefitů roste

Více než tři stovky významných českých a slovenských společností se zapojily do letošního druhého ročníku benefitového průzkumu Aon Benefit Survey. Průzkum mapuje aktuální nabídku benefitů a zaměstnaneckých výhod a jeho výsledky umožňují firmám srovnat svoji nabídku s externím trhem.

Ilustrační snímek

„Benefity jsou jedním ze způsobů, jak si udržet stávající zaměstnance, odlišit se od konkurence či přilákat nové talenty. Právě proto je dobré vědět, jak je na tom společnost v porovnání s konkurencí a zda drží krok s trhem. K získání tohoto přehledu skvěle slouží výstupy Aon Benefit Survey,” říká Ján Debnár, Engagement Practice Manager pro ČR a SR z Aon HR Solutions.

První z oblastí, jimž se průzkum věnoval, byly flexibilní benefity. Ty umožňují zaměstnancům vybrat si z nabízeného balíčku jen takové, které chtějí nebo potřebují. Může se jednat o formu kafeterie nebo jiné služby umožňující flexibilní výběr benefitů. Ukázalo se, že zatímco v České republice poskytuje flexibilní benefity více než polovina společností, na slovenském trhu je to pouhých 34 %.

Ve srovnání s loňským rokem se poskytování flexibilních benefitů rozšířilo pouze v České republice, a to o 13 procentních bodů,“ upřesňuje Ján Debnár.

V obou zemích je pak nejčastější výhodou v rámci systému flexibilních benefitů vzdělávání. 

Firmy přispívají na penzi, pojištění i nadstandartní zdravotní péči

Příspěvek zaměstnavatele na penzi je jedním z nejpoužívanějších finančních benefitů a zároveň se jedná o všeobecně oblíbený způsob spoření. V České republice poskytuje zaměstnancům příspěvek na penzi více než 70 % společností a polovina z nich vyžaduje povinně příspěvek ze strany zaměstnance. Na Slovensku tento benefit poskytuje více než 50 % zaměstnavatelů.

Dále se průzkum věnoval životnímu pojištění, které slouží k finanční ochraně zaměstnanců a jejich rodin v případě nešťastných životních událostí. Životní pojištění je krytím proti riziku smrti a ve své rozšířené formě může krýt také invaliditu, úraz, závažná onemocnění a jiné. I tento benefit je častější na českém trhu, kde ho poskytuje 56 % společností oproti 23 % společností na Slovensku.

U našich sousedů naopak převažuje úrazové pojištění, které společnosti poskytují navíc k životnímu pojištění – na slovenském trhu jsou to více než dvě třetiny firem. Oproti roku 2017 je v obou zemích patrný nárůst v poskytování tohoto benefitu – v České republice o 14 %, na Slovensku o 4 %.

Dalším benefitem je nadstandardní zdravotní péče a s ní související nadstandardní lékařské služby, které kromě péče o zdraví přinášejí také úsporu času a zvýšení produktivity práce. Nadstandardní zdravotní péči poskytuje v České republice i na Slovensku přibližně třetina společností. Ve srovnání s loňským rokem je patrný nárůst v případě českého trhu, kdy nadstandardní zdravotní péči poskytovalo 22 % společností.

Popularita "sick days" roste, objevují se také netradiční benefity

Aon Benefit Survey se zaměřil i na zaměstnanecké výhody, které činí společnosti atraktivnějšími a slouží ke zpříjemnění pracovního prostředí a práce samotné. Naprostá většina českých i slovenských firem pořádá pro své zaměstnance firemní akce, nabízí jim vzdělávání včetně jazykových kurzů a dále nápoje na pracovišti zdarma. Přestože v České republice není poskytování stravování či stravenek dle zákona povinné, stal se tento benefit již standardem.

Další atraktivní zaměstnaneckou výhodou jsou i tzv. sick days (volno po dobu krátkodobé nemoci), které v Česku poskytuje téměř 60 % společností oproti necelým 30 % slovenských firem. Právě sick days se meziročně staly v České republice častějším benefitem – počet společností poskytujících volno po dobu krátkodobé nemoci vzrostl o 13 %.

Zaměstnanci v České republice i na Slovensku jsou odměňováni za dlouholetou spolupráci a také obdarováváni při oslavě kulatých narozenin, kdy je ve většině případů využívána forma finanční odměny.

Mezi benefity a zaměstnaneckými výhodami se v roce 2018 objevilo i několik kuriozit. Firemním benefitem se staly playroom na pracovišti, odměna za plnou docházku, volno při doprovodu dítěte do první třídy, dog friendly kanceláře nebo třeba dotace na vánočního kapra.

 

Aon Hewitt - divize mezinárodní konzultační společnosti Aon zaměřená na poradenství v řízení lidských zdrojů se od 1. července 2019 stala součástí společnosti Spencer Stuart. Nově firma nese název Kincentric.