Slzy pravdy

Oči HR manažerky Lucie se zaleskly a po tváři jí sklouzla slza. „Promiňte, toto je příliš krásné. Připadám si jako v pohádce. To je to, co potřebujeme.“

Laurent Laval, Arthur Hunt

Co se stalo? Co se mně v té chvíli honilo hlavou? Bylo to poprvé, kdy se někdo rozplakal, když jsem vysvětloval principy našeho Business Transformation programu. Co jsme spolu probírali:

  • výsledky, kterých by si společnost přála dosáhnout v krátké a středně dlouhé perspektivě,
  • stanovení tří až pěti projektů nebo oblastí, do nichž tuto strategii promítneme,
  • interní komunikace aneb „Co svým týmům říkám jinak?“,
  • zhodnocení profesionálních kompetencí nutných pro top manažery a zaměstnance klíčové k získání žádaných výsledků,
  • přenesení na úroveň jednotlivých zaměstnanců (Když rozvineme detaily a hodnocení výsledků na úrovni jednotlivců, řešení se rozkryjí.),
  • stanovení ukazatelů a koordinátorů skupin, kteří zaměstnance navedou tam, kde je třeba věnovat svou pozornost. „Určeme si vlastní ukazatele úspěchu. “Výsledkem bude jistě obrat a zisk. Nepřijímejme však někoho, kdo se bude orientovat výlučně na zisk nebo někoho s mottem: „Přestaňme plýtvat penězi.“,
  • eskalační procesy se stanovením schvalujících osob,
  • odchod těch, kteří budou „mimo hru“,
  • úprava platů a bonusů těm, kteří budou „zítra dělat věci jinak, než je dělají dnes“,
  • externí komunikace, skutečné důvody, proč se kandidát rozhodne nastoupit do firmy a ve firmě zůstat.

Má interpretace emocí, které Lucie cítila a projevila: “Hluboké uspokojení z nalezeného řešení.” *

Lucie velmi dobře chápala, co všechno ve společnosti nefungovalo. Co Lucie postrádala, byla metoda pro řízení transformace. Věděla, co je třeba udělat, ale netušila, kde začít. Její slzy naznačují, že našla začátek cesty k vrcholu. Slzy prozrazují také, že je hluboce spřízněna se svou prací. Můžeme to nazvat uspokojením z nalezeného řešení. Prezentace ji osvobodila od hluboké úzkosti, kterou vnímala, protože se necítila být schopná poradit si s tím, co bylo jistě potřebné udělat.

Vizualizací transformační metodologie se pro ni vše vyjasnilo. Zapadlo to do sebe jako dílky puzzle, které Lucii umožnily vytvoření uceleného obrazu.

Lucie už vidí sebe sama ve vedení metody, jež umožní zaměstnancům s menší námahou získat lepší výsledky a uspokojení. Také ví, že Business Transformation program jim umožní pracovat jinak a tvorbu své budoucnosti si opravdu užijí. Za tři měsíce se probudí s vědomím, že dnes udělají věci jinak než včera. Manažeři budou stmeleni tak, aby rostli společně jako jedna osoba. To je její skutečný vysněný projekt.

Poslední věta budoucího ředitele podniku třesoucího mou rukou zněla: „Laurente, zašlete Lucii nabídku.“

Pokračování v příštím článku.

*Útěcha je hluboký pocit vnitřního míru, radosti, důvěry, naděje... Útěcha s původem je útěcha vytvořená skutečností.