Srovnání platů v Česku, na Slovensku a v Maďarsku

Ilustrační snímek

Kde se vyplatí pracovat, chce-li člověk dobře vydělávat? Ve kterých odvětvích by si lidé neměli hledat zaměstnání, jestliže pracují zejména kvůli tomu, aby si vydělali? Na tyto otázky se zaměřil aktuální on-line průzkum serverů Platy.cz, Platy.sk a Fizetesek.hu, který porovnal platy v České republice, na Slovensku a v Maďarsku.

V České republice se vydělává o 12 % více než na Slovensku

Podle platového průzkumu Platy.sk je na Slovensku průměrný hrubý měsíční plat s odměnami 927 eur, přičemž do této sumy jsou započítány veškeré odměny a provize, které zaměstnanci dostávají. V přepočtu na české koruny je průměrný plat na Slovensku 23 306 českých korun.

Průměrný měsíční plat v České republice je podle průzkumu Platy.cz 26 171 korun. V obou zemích probíhá on-line platový průzkum podle stejné metodiky.

Z okolních zemí, kde probíhá online platový průzkum stejnou metodikou, nejhůř vydělávají lidé v Maďarsku. Průměrný měsíční plat v přepočtu na koruny je 21 724 korun.

Graf: Srovnání hrubých měsíčních platů s odměnami v Česku, na Slovensku a v Maďarsku

Zdroj: Platy.cz, Platy.sk, Fizetesek.hu

Nejvyšší rozdíl v platech mají v českých advokátních kancelářích

Lidé v České republice vydělají ve srovnání s lidmi na Slovensku téměř v každém sledovaném odvětví více. Méně než na Slovensku vydělají lidé v Česku, jen když pracují ve dvou odvětvích - v mimovládních organizacích, občanských sdruženích nebo v centrech sdílených služeb.

Migrovat za prací ze Slovenska do České republiky se vyplatí zejména v následujících odvětvích: advokátní kanceláře, školství, výzkum a vývoj, poštovní služby a samospráva. V těchto odvětvích je průměrný měsíční plat v Česku o čtvrtinu až třetinu vyšší než na Slovensku. 

Tabulka 1: Průměrné měsíční platy na Slovensku a v České republice a rozdíly mezi nimi

Zdroj: Platy.cz, Platy.sk

Nejlépe platí informační technologie, bankovnictví, telekomunikace a centra sdílených služeb

I přes rozdíly ve výši platů mezi sousedními zeměmi se odvětví, v nichž se vydělává nejvíc, shodují. Na vrcholu žebříčku nejlépe platících odvětví jsou na Slovensku i v České republice informační technologie. V Maďarsku se lépe než v informačních technologiích vydělává v telekomunikacích.

Na Slovensku jen o něco méně než v informačních technologiích (35 273 CZK) vydělávají lidé pracující v centrech sdílených služeb (31 602 CZK) a telekomunikacích (31 527 CZK).

V České republice po informačních technologiích (36 895 CZK) následují bankovnictví, peněžnictví (36 247 CZK) a telekomunikace (34 393 CZK).

Tři v Maďarsku nejvíce platící odvětví jsou telekomunikace (33 280 CZK), informační technologie (33 130 CZK) a bankovnictví, peněžnictví (30 463 CZK).

Spodek žebříčku je také ve všech třech zemích podobný. Nejhůř placená jsou odvětví sociální péče, restaurace, bary, jídelny, poštovní služby, hotely, penziony, ubytovny a textilní, oděvní, kožařská výroba.

Dvacet let po rozpadu Československa vydělávají lidé na Slovensku jen v 16 pozicích více než jejich kolegové v Česku

Lidé ze Slovenska jezdí do zahraničních zemí pracovat nejčastěji právě do České republiky. Hlavním rozdílem, který mezi oběmi zeměmi přetrvává, je míra nezaměstnanosti, která je v České republice dlouhodobě podstatně nižší.

Průměrné platy jsou v Česku ve srovnání se Slovenskem dlouhodobě vyšší. V posledních letech se však Slovensku podařilo tento rozdíl o něco zmírnit. Podle nominálních platů respondentů on-line průzkumu, do něhož se mohou lidé zapojit na www.platy.cz, stoupl od roku 2008 průměrný hrubý plat v České republice o 14 %, zatímco na Slovensku o 18 %.

Zdroj: Platy.cz, Platy.sk

Zdroj: Profesia.cz - internetový portál práce v České republice
Zobrazit přehled článků ze zdroje Profesia.cz