Srovnání: Průměrné mzdy absolventů v Česku a na Slovensku

Ilustrační snímek

Podle průzkumu mezd a benefitů Platy.cz byla v roce 2012 průměrná hrubá mzda českého absolventa střední školy 17 565 Kč, absolvent vysoké školy druhého stupně bral v průměru o 7 625 Kč více. Na Slovensku jsou průměrné mzdy absolventů nižší. Slovenští absolventi vydělali v průměru 15 436 Kč měsíčně, vysokoškoláci o 6 911 Kč více.

Nejvíce rostly platy slovenským středoškolákům

Podíváme-li se na vývoj mezd absolventů od roku 2008, je zřetelný nárůst u všech kategorií absolventů. Od roku 2008 vzrostla průměrná hrubá mzda českého absolventa střední školy (+3,4%), českého absolventa vysoké školy (+4,7%), slovenského absolventa střední školy (+11,8%) a slovenského absolventa vysoké školy (+8,2%).

Mezi roky 2011 a 2012 došlo k nárůstu průměrných mezd českého absolventa střední školy (+1,8%), českého absolventa vysoké školy (+1,4%), slovenského absolventa střední školy (+2,9%) a slovenského absolventa vysoké školy (+2,3%).

Tabulka 1: Vývoj průměrných hrubých mezd absolventů

Rok

Český absolvent SŠ s maturitou (Kč)

Český absolvent VŠ II. stupně (Kč)

Slovenský absolvent SŠ s maturitou (Kč)

Slovenský absolvent VŠ II. stupně (Kč)

2008

16 986

24 052

13 812

20 651

2009

17 173

24 074

14 042

20 875

2010

17 148

24 310

14 435

21 323

2011

17 253

24 834

14 998

21 839

2012

17 565

25 190

15 436

22 347

Zdroj: Platy.cz, Použitý kurz ČNB 1€=25,7 Kč
 

Zdroj: Profesia.cz - internetový portál práce v České republice
Zobrazit přehled článků ze zdroje Profesia.cz