Třináctý plat dostane už jen 15 % pracujících

Ilustrační snímek

Z on-line průzkumu platů a benefitů Platy.cz vyplývá, že v českých zemích letos opět klesl počet lidí, kteří dostanou 13. plat nebo finanční odměny, klesající trend zaznamenáváme již 5 let. V roce 2008 dostalo 13. plat až 26 % zaměstnanců, letos už jen 15 %. Nicméně průměrná výše 13. platu nám konstantně roste, z 14 402 Kč v roce 2008 na 19 036 Kč v roce 2012.

Finanční odměny dostalo letos 28 % zaměstnanců, což je o 8 % méně než v roce 2008 a o 2 % méně než loni. I zde zaznamenáváme meziroční nárůst průměrné výše finančních odměn, z 21 398 Kč v roce 2008 na 27 507 Kč letos.

V platovém průzkumu Platy.cz kromě základního hrubého platu definujeme ještě 2 finanční složky, jedná se o 13. plat a finanční odměny. Třináctý plat je nárokovatelná složka mzdy, která je ukotvena ve smlouvě.  Průměrná výše 13. platu bývá zpravidla stejná nebo nižší než je průměrný základní hrubý plat. Finanční odměna je závislá na odvedené práci zaměstnance, na hospodářském výsledku společnosti a dobré vůli zaměstnavatele tuto odměnu vyplatit.

Nejvíce se mohou před Vánoci těšit zaměstnanci velkých společností

Podíl zaměstnanců, kteří dostávají 13. plat i finanční odměny, roste úměrně s velikostí společnosti. S rostoucím počtem zaměstnanců roste i průměrná výše 13. platu i finančních odměn. Zatímco ve společnostech do deseti zaměstnanců dosáhne na 13. plat 12 % lidí a jeho průměrná výše je 14 050 Kč. Ve velkých společnostech se na 13. plat může těšit 22 % zaměstnanců, jeho průměrná výše je až 21 860 Kč.

Podobně je tomu i u finančních benefitů. Ve firmě do 10 zaměstnanců dostává finanční odměny 24 % lidí, průměrná výše je 18 713 Kč. Ve společnostech s více než 1000 zaměstnanců je podíl až  41 %, průměrná výše dosahuje úrovně 32 206 Kč.

Tabulka 1: Přehled 13. platu a finančních odměn podle velikosti společnosti (2012)

Velikost společnosti Hrubý základní plat 13. plat Finanční odměny
Průměr Podíl lidí Průměr Podíl lidí
Do 10 zaměstnanců 20 398 14 050 12% 18 713 24%
11 - 20 zaměstnanců 22 703 14 846 13% 24 022 26%
21 - 50 zaměstnanců 23 983 16 921 14% 25 662 31%
51 - 250 zaměstnanců 25 736 19 829 18% 29 310 32%
251 - 1000 zaměstnanců 26 865 19 415 22% 29 197 36%
Nad 1000 zaměstnanců 28 300 21 860 22% 32 206 41%

 

Zdroj: Platy.cz

Každý desátý pomocný zaměstnanec a pátý manažer

Podíváme-li se na 13. plat z pohledu úrovně pozic, vyplývá, že čím větší průměrný základní plat, tím větší podíl zaměstnanců s 13. platem i finanční odměnou, roste i jejich průměrná výše.

Zatímco pomocní zaměstnanci mají průměrný 13. plat ve výši 7 169 Kč, top manažeři berou devětkrát víc, přesně 67 158 Kč. Pomocní zaměstnanci berou třináctý plat v 11 % případů, top manažeři si přijdou na třináctý plat ve 21 % případů.

Průměrná výše finančních odměn pomocných zaměstnanců je 7 650 Kč, u top managementu až 179 587 Kč. Finanční odměny dostává 23 % pomocných zaměstnanců a 45 % top manažerů.

Tabulka 2: Přehled 13. platu a finančních odměn podle úrovně pozic (2012)

Úroveň pozice Hrubý základní plat 13. plat Finanční odměny
Průměr Podíl lidí Průměr Podíl lidí
Pomocní zaměstnanci 13 592 7 169 11% 7 650 23%
Kvalifikovaní pracovníci, zaměstnanci ve službách 17 839 9 835 13% 12 192 21%
Administrativní zaměstnanci 19 307 13 593 11% 16 558 26%
Kvalifikovaní techničtí zaměstnanci 27 647 20 449 19% 24 778 28%
Kvalifikovaní zaměstnanci netechnického zaměření 25 755 19 066 12% 27 456 29%
Nižší a střední manažeři 36 542 30 524 20% 57 883 35%
Top manažeři 71 978 67 158 21% 179 587 45%

 

Zdroj: Profesia.cz - internetový portál práce v České republice
Zobrazit přehled článků ze zdroje Profesia.cz