Výkonnost a vzdělávání nelze řídit zvlášť

Výkonnost zaměstnanců by ve firmě měla být správně napojena na vzdělávání a naopak. Obě tyto složky řízení zaměstnanců jsou pro firmu stejně důležité a nelze je řešit odděleně (pokud tedy nechcete dělat zbytečnou práci). Nemá smysl měřit výkonnost zaměstnanců, pokud následně nebudou aplikovány správné vzdělávací nástroje ke zvýšení výkonnosti. Stejně tak nemá smysl školit zaměstnance, pokud se nebudou vzdělávat v něčem, co jim pomůže lépe plnit firemní cíle. Jak tedy lépe skloubit výkonnost a vzdělávání? Server HR Zone radí následující čtyři kroky.

1. Vytvořte kompetenční modely

Kompetenční model je shrnutím znalostí, dovedností, postojů a hodnot, které jsou nutné pro výkon určité pracovní pozice. Nejprve definujte klíčové kompetence, bez nichž by konkrétní práci nebylo možné vykonávat. Dále vymezte funkční kompetence (specifické pro jednotlivá oddělení), kariérní kompetence (schopnosti a ambice, potenciál stát se lídrem) a vůdcovské kompetence (osobní i profesionální vůdcovské dovednosti). Kompetence by měly být základem systému hodnocení a vzdělávání zaměstnanců.

2. Propojte vzdělávání s cíli firmy

Ptejte se, čeho chce vaše firma dosáhnout prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců. Podle toho pak vytvářejte strategii vzdělávání. Vaše strategie bude jiná v případě, kdy chcete dosáhnout toho, aby si firma v budoucnu dokázala sama vychovávat své budoucí lídry a jiná ve chvíli, kdy vaším cílem bude rychle uvést na trh nové portfolio produktů.

3. Zaměřte vzdělávání na individuální nedostatky v dovednostech

Vedle celkové obchodní strategie vycházejte také z toho, že každý jednotlivý zaměstnanec má své cíle. Vaše strategie vzdělávání by měla být natolik pružná, aby se manažeři i zaměstnanci mohli vyjadřovat k tomu, co z hlediska vzdělávání potřebují. Zároveň počítejte s tím, že ne všichni budou potřebovat vyškolit ve všech součástech svého kompetenčního modelu. Vzdělávací potřeby vám pomůže odhalit hodnocení výkonnosti.

4. Zautomatizujte celý proces

Zvažte investici do systému pro správu vzdělávacích programů (LMS), který vám pomůže vytvořit centralizované prostředí pro správu talentů. Vytvořte si a sledujte reporty o tom, jak probíhá plnění vašich vzdělávacích cílů, které jsou navázány na firemní strategii. Rozvíjejte zaměstnance podle jejich individuálních potřeb.

Řídí se systém hodnocení výkonnosti a vzdělávání zaměstnanců ve vaší firmě těmito pravidly? Jak pracujete s kompetenčními modely?

-kk-

Zdroj: HR Zone - britský portál zaměřený na lidské zdroje
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Zone