Výuka cizích jazyků jako benefit pro zaměstnance (1/2): E-learning

V dobách, kdy se firmě dobře daří, nebo když chceme odměnit dobře pracující zaměstnance, se zamýšlíme nad zvolením benefitu, který by zaměstnanci přivítali s povděkem a zároveň nám, coby zaměstnavateli, také něco přinesl. Ideálně se v takové chvíli jeví jazykový kurz.

Lucie Vlková, Slůně - svět jazyků

V mnoha firmách je již tento benefit dlouhodobě zavedený a může nabírat několik forem, co se praktické stránky týče. Samotné nastavení fungování benefitu však ponechme na individuálním zvážení každé společnosti.

My se nyní zaměříme na to, co zaměstnancům můžeme v moderní době nabídnout a co všechno bude muset HR specialista zvážit a rozhodnout.

Klasické jazykové kurzy, jak je známe, jsou stále nejvyhledávanější podobou jazykového vzdělávání u nás. Nicméně moderní technologie se nevyhýbají ani tomuto odvětí. V současnosti existuje několik příjemných a efektivních alternativ, které výuku cizího jazyka mohou nejen osvěžit, ale hlavně urychlit kýžené výsledky.

Máme tím na mysli tzv. e-learning či online výuku.

Jak probíhá výuka jazyků formou e-learningu

Jedná se o interaktivní výuku, při níž je využívána výpočetní technika, internet a různé multimediální a motivační prvky.

Obsah může mít podobu textu, obrazu, zvuku, animace, videa, a dalších. Zahrnuje v sobě mnoho dílčích aktivit, které jsou chronologicky řazeny tak, aby tvořily ucelený vzdělávací systém. Probíhá bez nutnosti přítomnosti lektora a je založen na vysoké míře vnitřní motivace studenta.

Při e-learningové výuce jsou zapojeny téměř všechny smysly. Student se učí v cizím jazyce číst, psát, mluvit a porozumět. Každá lekce se sestává z gramatiky a nových slovíček, které se procvičují tak dlouho, jak je potřeba.

Velmi významnou roli v této výukové metodě tvoří vizualizace, neboť většina studentů si pamatuje „očima“. Rozvíjí se zde studentova kreativita a podporuje se samostatné učení.

Celý kurz by měl být individuální. Každý student si volí kurz dle své aktuální jazykové úrovně a studuje v tempu, které vyhovuje jeho časovým možnostem. Již při 20 minutách výuky denně je zachována kontinuita a pokrok ve studiu.

Systém výuky by měl být přehledný a vést studenta probíraným učivem velmi intuitivně a motivačně. Chybět by neměla ani zpětná vazba - jak průběžná, tak na konci celého kurzu. Student tak získá přesné informace o svých pokrocích ve studiu i o výsledcích průběžných a závěrečných testů.

Tyto výsledky by student měl mít k dispozici on-line, ve formě graficky zpracovaných reportů. Výstupem z kurzu by pak měl být certifikát, dokládající studentovu aktuální jazykovou úroveň dle Společného evropského referenčního rámce (SERR).

Významné výhody e-learningu jsou:

  • především úspora finančních nákladů,
  • úspora časových nákladů spojených s cestováním studenta do školy,
  • možnost absolvovat kurz bez ohledu na výukové místo nebo čas,
  • nevynakládají se zde finanční prostředky navíc za učebnice,
  • nepropadnou peníze za nevyužité lekce, jako tomu může být u prezenční výuky,
  • student si studuje, kdy potřebuje a kdy mu to pracovní a osobní možnosti dovolí,
  • využívá se i pro pracovníky, kteří mají flexibilní pracovní dobu, případně musí často vyjíždět mimo prostory firmy a pravidelnost výuky tak nemůže být zachována,
  • nemusí splňovat docházku, která často bývá kritériem pro získání benefitu i na další období,
  • šetří čas studenta obecně.

Nicméně, výuka online má i několik silných argumentů – proč ne.

Možné nevýhody e-learningu

Oproti prezenční formě studia je u e-learningu zapotřebí vysoká míra sebereflexe, zodpovědnosti a dostatek vnitřní motivace.

Nejlepších úspěchů a pokroku je při studiu cizích jazyků dosahováno vysokou intenzitou a pravidelností výuky. Je tedy vhodné procházet jazykovými lekcemi pravidelně bez větších časových odstupů.

Student studuje sám a ne každému to vyhovuje. Může kdykoli prohlížeč zavřít, takže u málo disciplinovaných studentů to nebude nést očekávaný efekt.

Ruku na srdce, kdo disponuje takovou sebedisciplínou, aby si denně, byť jen na 20 minut, otevřel angličtinu a ve volném čase studoval. Jistě z výše zmíněného cítíte, že to už tady jednou bylo. Boom učebnic pro samouky máme za sebou a máte pravdu, že si jsou tyto dvě formy v lecčems podobné.

Dle našich zkušeností pak velmi dobře funguje model kombinování, tzv. blended learning. Ten si představíme v dalším článku.

Popíšeme také, jak uvést tento model do praxe ve firmě a podle čeho vybírat jazykové kurzy.

Články v sérii

Aktuální

Výuka cizích jazyků jako benefit pro zaměstnance (1/2): E-learning

Aktuální

Výuka cizích jazyků jako benefit pro zaměstnance (2/2): Blended learning