Zaměstnanci chtějí být odměňováni jinak

Projevování uznání za dobře odvedenou práci za účelem udržení klíčových zaměstnanců je důležitá aktivita. Podle říjnového průzkumu společnosti Maritz Incentives se ale to, jak jsou zaměstnanci odměňováni, často značně liší od toho, jak by si to představovali. V průzkumu bylo osloveno 1 000 zaměstnanců a porovnávaly se různé firemní praktiky v oblasti odměn s preferencemi těchto zaměstnanců.

Více než polovina dotázaných se shodla na tom, že kvalita snah firmy v těchto programech značně ovlivňuje to, jak vykonávají svou práci. Jen 10 % však bylo s firemním programem zcela spokojeno.

Další zjištění:

• 70 % se dostalo verbálního uznání – ale jen 49 % o to stálo. 21 % by to uvítalo, ale nedostává se jim.

• 40 % dostává písemné uznání.

• 30 % bylo jmenováno na důležitých firemních akcích.

• 29 % dostává hotovostní bonus.

• 27 % dostává dárkové poukazy.

• 27 % dostává hmotné vyznamenání (pamětní desku, certifikát apod.).

Tato studie ukazuje, že zaměstnanci jsou motivováni velmi různými způsoby a firmy mají před sebou dlouho cestu, aby dosáhly jejich uspokojení. Klíčové zde bude napojení managementu na zaměstnance za účelem zjistit, jakým způsobem mohou svým nejlepším lidem dát co nejvhodněji najevo uznání.

Proč by to měli zaměstnavatelé dělat? Dva nejdůležitější důvody jsou snižování fluktuace a zkvalitňování práce svých lidí.

Výše zmiňovaná studie ukazuje, že v porovnání se zaměstnanci, kteří jsou nespokojeni, mají ti zcela spokojení:

• 11x větší pravděpodobnost spokojenosti v pracovní pozici (76 % vs. 7 %).

• 7x větší pravděpodobnost, že zůstanou u firmy (63 % vs. 9 %).

• 7x větší pravděpodobnost, že budou o firmě šířit pozitivní reference (80 % vs. 12 %).

• 6x větší pravděpodobnost, že investují své prostředky do firmy, pokud budou mít možnost (75 % vs. 12 %).

Co to obnáší?

- Jeden ze způsobů, jak přidat nadšení a novost, je například vytvoření panelů pro zaměstnance z různých firemních oblastí. 64 % dotázaných uvedlo, že by jejich firmy měly nabízet větší výběr, co do způsobů odměňování.

- Nezapomeňte na neustálou komunikaci, zvlášť u dlouhodobých programů je zvykem získávat zpětnou vazbu jen při jejich spuštění.

- Školte manažery – ti jsou zodpovědní za motivaci zaměstnanců. Povzbuzujte je, aby byli ve styku se zaměstnanci. Ujistěte se, že zaměstnanci na všech úrovních jsou v programu zahrnuti a mohou být odměněni – občas bývají některé pozice v tomto směru přehlížené.

-av-
Zdroj: Society for Human Resource Management - největší světová profesní organizace manažerů lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje Society for Human Resource Management