Zaměstnanci jsou dobrá investice

České firmy se potýkají s vysokou fluktuací zaměstnanců, což zvyšuje jejich náklady a omezuje rozvoj. Podle studie PricewaterhouseCoopers dosahuje míra fluktuace zaměstnanců u nás 15 procent, zatímco v Evropě jen 9,2. Nižší fluktuace v zahraničních firmách přitom nezávisí jen na vyšších mzdách, ale zejména na tom, že jejich vedení považuje peníze vložené do zaměstnanců za výhodnou investici. I při vyšších nákladech na zaměstnance tak dosahují vyššího zisku. Problémem českých firem je přesvědčení, že k vyšším ziskům vedou spíše mzdové úspory.

Mzdová politika by se neměla soustředit jen na stanovování výše platů. Mzda by měla především odrážet množství a kvalitu odvedené práce a motivovat k lepším výkonům. Dále by měla být spravedlivá ve vnějším i vnitřním porovnání. Měla by odpovídat stanoveným firemním, týmovým nebo individuálním cílům vzhledem ke konkrétní pozici. Většina firem proto využívá vícesložkové odměňování (základní a variabilní složka). neexistuje univerzální recept, jak upravit poměr mezi oběma složkami, zaměstnanci by však měli chápat, jak odměňování v jejich firmě funguje.

Mzdy ale nejsou jediným kritériem, které ovlivňuje loajalitu zaměstnanců. Důležité je investovat také do toho, aby se zaměstnanci v práci dobře cítili, měli dobré vztahy s kolegy a nadřízenými, zapadli do firemní kultury a měli před sebou možnosti osobního růstu

-kk-

Zdroj: Ekonom - INternetová verze týdeníku Ekonom (vydavatel Economia online)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Ekonom