Evidenční listy důchodového pojištění v roce 2018 v praktických příkladech (2/2)

V praktických příkladech budeme pokračovat i v 2. části tohoto článku. Tentokrát se zaměříme na dohody o provedení práce, kombinaci více druhů pracovních poměrů a novou nemocenskou dávku – otcovskou dovolenou.

1. Dohoda o provedení práce, další dohoda o provedení práce a nemoc zaměstnance

Nově musí dohoda pro účely odvodu pojistného splňovat podmínku příjmu za tři měsíce po sobě jdoucí, jejichž výše měsíčně musí přesahovat 10 000 Kč. V měsíci, kdy nebyla splněna podmínka 10 tisíc Kč, se vykáže křížek.

Příjmy stejných pojistných podmínek u jednoho zaměstnavatele se sčítají, vykazují se do jednoho evidenčního listu důchodového pojištění (dále jen ELDP), každý poměr na samostatný řádek. Musí však pro účely odvodu do pojistného splňovat podmínku vyměřovacího základu ve výši 10 000 Kč. Tyto podmínky platily do roku 2017.

Příklad: Zaměstnanec uzavřel se zaměstnavatelem postupně 2 DPP. První DPP uzavřena od 4. 1. do 10. 4., zúčtovaná odměna ve výši 5 000 Kč. Druhá DPP byla uzavřena od 20. 1. do 31. 1., zúčtovaná odměna ve výši 5 700 Kč. Zaměstnanec byl v dočasné pracovní neschopnosti (dále jen DPN) od 25. 1. do 17. 2. 2018.

Evidenční listy důchodového pojištění v roce 2018 v praktických příkladech

Pozn. k příkladu: V průběhu měsíce ledna vznikla zaměstnanci na DPP účast na pojištění dosažením celkového příjmu 10 700 Kč. Období DPN bude uvedeno v rozsahu 7 kalendářních dnů (25.-31. 1.). DPN trvající po skončení výdělečné činnosti (17 kalendářních dnů), bude do evidence ČSSZ přenesena OSSZ, která je příslušná k výplatě nemocenských dávek

2. Dohoda o provedení práce a nemoc zaměstnance

Příklad: Zaměstnanec uzavřel se zaměstnavatelem DPP na 4. 9. 2017 – 30. 6. 2018 se sjednanou odměnou 10 000 Kč. Zaměstnanec byl v DPN od 26. 3. do 15. 4.

Evidenční listy důchodového pojištění v roce 2018 v praktických příkladech

Evidenční listy důchodového pojištění v roce 2018 v praktických příkladech

3. Různé pracovní poměry a záznam v ELDP

V situaci, kdy má zaměstnanec více zaměstnání, ale různé pracovní poměry – pracovní smlouvu a zaměstnání malého rozsahu (dále jen ZMR), budou tato období rozdělena do více řádků na ELDP a budou se posuzovat samostatně.

Příklad: Zaměstnanec měl se zaměstnavatelem uzavřenou DPČ na dobu určitou od 4. 1. do 31. 5. 2018 se sjednaným příjmem 1 400 Kč, tj. zaměstnání malého rozsahu. Následně uzavřel se stejným zaměstnavatelem pracovní poměr od 1. 6. do 31. 12. se sjednaným příjmem 4 000 Kč měsíčně.

Evidenční listy důchodového pojištění v roce 2018 v praktických příkladech

 

Evidenční listy důchodového pojištění v roce 2018 v praktických příkladech

Pozn. k příkladu: Období ZMR a období zaměstnání budou uvedena na samostatných řádcích. U ZMR bude údaj „Od“ uveden až den vzniku účasti na pojištění, tj. 1. 3. a do celkového počtu dnů v údaji „Dny“ budou zahrnuty pouze kalendářní dny z měsíců, v nichž byl zaměstnanci zúčtován příjem alespoň ve výši 2 500 Kč. V údaji „Výdělečná činnost od“ bude uvedeno datum skutečného nástupu do ZMR.

4. Více zaměstnání malého rozsahu v ELDP

V situaci, kdy má zaměstnanec více zaměstnání malého rozsahu u jednoho zaměstnavatele, dochází k sečtení rozhodného příjmu, který se vykáže na jednom ELDP na počet řádků odpovídající počtu zaměstnání malého rozsahu.

Příklad: Zaměstnanec uzavřel v průběhu září několik zaměstnání malého rozsahu na dobu určitou. V době od 10. 9. až do 14. 9. byl zaměstnanec v DPN.

U těchto zaměstnání byla sjednána částka nižší, než je rozhodný příjem:

  1. Od 3. 9. do 7. 9. příjem ve výši 1 200 Kč
  2. Od 10. 9. do 14. 9. příjem ve výši 1 000 Kč
  3. Od 24. 9. do 27. 9. příjem ve výši 800 Kč

Celkem 3 000 Kč

Evidenční listy důchodového pojištění v roce 2018 v praktických příkladech

Pozn. k příkladu: Součet příjmů za jednotlivé ZMR dosáhl v rámci jednoho měsíce výše rozhodného přijmu, vzniká tak účast na pojištění. V době výkonu výdělečné činnosti byl zaměstnanec na DPN, tato doba bude uvedena jako „Vyloučená doba“.

5. Otcovská dovolená

Z přijetí zákona 148/2017 Sb. dochází k rozšíření druhu dávek nemocenského pojištění o dávku otcovské poporodní péče (dále jen otcovská). Nárok na ni vzniká v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče. Podpůrčí doba trvá maximálně 1 týden. Otcovská dovolená je tak vyloučenou dobou.

Příklad: Zaměstnanec v pracovním poměru uzavřeném na dobu určitou od 2. 1. 2006 se sjednaným příjmem 24 000 Kč měsíčně se stal otcem 17. 2. 2018. Nárok na otcovskou dovolenou uplatnil na předepsaném tiskopise ode dne 22. 2. do 28. 2. Vyměřovací základ za rok 2018 celkem 378 000 Kč.

Evidenční listy důchodového pojištění v roce 2018 v praktických příkladech

Články v sérii

Aktuální

Evidenční listy důchodového pojištění v roce 2018 v praktických příkladech (1/2)

Aktuální

Evidenční listy důchodového pojištění v roce 2018 v praktických příkladech (2/2)

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace