Jak lze dosáhnout brilantní paměti?

Tak tuto otázku jsem si před několika lety položila také. K jejímu položení mne přivedla situace, kdy jsem na vlastní oči spatřila neuvěřitelný výkon lidské paměti. Jeden ze světových trenérů paměti, což jsem tehdy ještě nevěděla, předvedl svému publiku jeden ze svých paměťových kousků, a to zapamatování si 100místného čísla za dobu 2 minut.

Michaela Karsten, Brillant Brain

Vypadalo to asi nějak takhle:

2 5 7 8 9 4 0 1 5 8 7 3 4 9 2 0 6 3 8 7 6 9 2 1 0 3 5 2 7 4 8 3 8 9 6 2 8 0 2 6 9 2 5 3 6 8 1 0 5 7 3 7 4 9 0 0 4 8 1 3 7 2 7 5 4 9 7 8 7 3 5 3 2 7 9 6 0 4 6 8 3 7 4 5 8 3 9 5 9 7 6 5 5 2 6 9 2 1 9 0

Výsledek? Vše bylo naprosto správně zapamatováno. Nemohla jsem tomu uvěřit a jediné, na co jsem se v ten moment zmohla, byla věta: „To je prostě geniální.” Tento paměťový výkon mě natolik fascinoval, že jsem se začala pídit po tom, jak je možno takovéhoto nadlidského paměťového výkonu dosáhnout. A na kloub věci jsem přišla.

Zjistila jsem, že za takovým výkonem stojí skvělá koncentrační schopnost, kreativita, emoční inteligence, paměťové techniky a cílený trénink. K tomu jsem se navíc dozvěděla, že paměť si může vytrénovat každý (tedy pokud se nejedná o osobu mentálně postiženou). To byla pro mne zásadní a naprosto motivující zpráva. Takže jsem se pustila do získávání literatury k danému tématu, kontaktování lidí, kteří se tímto tréninkem zabývají, do osvojování si a do trénování paměťových technik.

Od doby, kdy jsem s tímto trénováním začala, uplynulo již neuvěřitelných 20 let. A dnes mohu konstatovat, že jsem nesmírně vděčná za to, že jsem měla v životě možnost shlédnout výše zmiňovanou paměťovou show. Paměťový trénink mne naprosto uchvátil a změnil mi život.

Nejenže jsem si svůj paměťový výkon mnohonásobně navýšila a vím, jak se mám správně dál vzdělávat a učit, ale díky trénování jsem se také dostala k paměťovému sportu, kde jsem měla možnost dosáhnout nejvyšších světových ocenění. S tím mne bylo umožněno vstoupit do řady mezinárodních médií, získala jsem možnost se zapojit do řady neurovědeckých studií a setkat se s největšími špičkami v oboru neurovědy, které se tématem lidská paměť zabývají.

A dnes… předávám své nabyté zkušenosti dál, aby co nejvíce lidí mělo možnost zjistit, že i oni mohou dosáhnout brilantní paměti. Akorát je třeba pochopit, co má lidská paměť ráda a za jakých podmínek správně funguje.

Zde jsou mé první tipy na cestě k brilantní paměti.

1. Začněte pracovat na své spánkové hygieně

Tělo na chronický nedostatek spánku reaguje unaveně, nepodává dostatečný výkon, mysl chybuje a v paměti se loví informace delší dobu, jako kdyby byly schované v mlze. Celkový proces učení je zpomalen. Dokonce nevyspalý mozek vede ke zhoršené artikulaci a komunikaci. Tzn. naučte se chodit spát ve stejnou dobu, tak abyste ráno vstávali svěží, kdy se dokončil jeden spánkový cyklus.

Myslete na to, že spánkový cyklus trvá zhruba 11/4 až 11/2 hodiny. Např. Pokud chci vstávat v 06:00 hodin ráno, chodím usínat okolo 22:30. K probuzení je nejpříjemnější a tělu nejpřirozenější denní světlo. Takže doporučuji pořídit si k buzení budík s lampou, která vám nahrazuje východ a západ slunce (Wake up Light budíky – pozor na kvalitu). Navíc právě ve spánku se ukládají informace na dlouhou dobu do paměti.

2. Naučte se opět vědomě konat a vnímat

Nadmíra informací a úkolů nás neustále nutí takzvaně těkat myslí. Řada lidí se
dokonce chlubí tím, že zvládá multitasking. Přesvědčte se sami, jak je to s multitaskingem vašich úkolů – spočítejte např. současně příklady 4x74 a 288:4…

Nejspíš jste spočítali první příklad a potom až druhý, pokud tedy nejste matematickými výjimkami, jako jsou někteří autisté. Dva úkoly, u kterých je třeba rozhodovacího procesu, není možno současně vykonávat. Každý náročný a nový úkol vyžaduje vědomé konání.

Pokud neustále hledáte své brýle, léky, klíče nebo zapomínáte deštníky, tužky, PC kabely, ovladače prezentací či mobilní telefony na schůzkách, tak je tomu proto, že nekonáte vědomě. Mé doporučení: když po schůzkách opouštíte místnost, než projdete dveřmi, tak se zastavte.

Projděte si hlavou, jestli vše potřebné máte. Když odkládáte nějaké předměty na neustále různá místa, myslete dopředu, že toto místo můžete zapomenout. Nastává fáze vědomého konání a zapojení emocí. To posiluje vzpomínku na daný předmět. Řekněte si pro sebe vědomě například: „Na komodu odkládám své brýle.“

3. Zkontrolujte, zda opravdu posloucháte druhé lidi

V mé profesi se setkávám s ohromným množstvím lidí různých profesí a tak mám možnost se účastnit i řady velmi zajímavých diskusí či rozhovorů. Je ale škoda, že se mi neustále potvrzuje, že se lidé v rozhovorech více soustředí na své
myšlenky než na to, co říká protějšek.

Aktivní poslouchání je základ komunikace a je to také základní kámen dobré paměti. I výborný leader je osoba, která vedle dalších kvalit, umí skvěle naslouchat. Naslouchat znamená umět se koncentrovat. Pro nejdůležitější rozhovory a rozhodující jednání doporučuji najít si čas, kdy máte tzv. koncentrační píky (z angl. peak – vrchol). U většiny lidí to bývá mezi 09:00-11:00 hodinou dopoledne.

4. Osvojte si pár protistresových cvičení

Určitě jste již zažili situaci, kdy máte pocit, že jste si toho na sebe vzali přespříliš (co do množství úkolů). Pomalu přestáváte zvládat. Tento stav může každé individuum vyhodnotit a vnímat různě. Někdo s chladnou hlavou začne konat a řešit tuto situaci, jiný jedinec tento stav označí slovem „stres”. Jeho hlava téměř přestane fungovat a tělo se zaplaví stresovými hormony. Naše mysl přestává být kreativní a naše paměť začne bojkotovat a začne nabízet tzv. blackout.

Velmi osvědčené cvičení v takovýchto situacích je velmi jednoduché. Podstatou je střídání napětí s uvolněním, vychází se z jógy. Spojte si např. prostředníček s palcem u obou rukou a střídavě je silně stlačte (na 2-3 sekundy) a pak povolte. To opakujte minimálně po dobu 30 sekund.

Pokud možno, najděte si pro toto cvičení klidnější prostor, kde nebudete rušeni. Velmi brzy pocítíte, že se vám začne ulevovat a mysl začne opět fungovat. U cvičení dbejte i na hluboké dýchání do břicha.

5. Pracujte na vytváření pozitivního okolí a myšlení

Pracujte na pozitivním vnímání dne. I přes veškeré trampoty a problémy, ať už v zaměstnání nebo v privátním životě, hovořte k sobě s láskou a úctou. Kritické myšlení by mělo zůstat, ale nesnižujte zbytečně své sebevědomí.

Pozitivita a humor je nakažlivá a právě v dnešní uspěchané době, často se zachmuřenou tváří, bychom měli přiložit ruku k dílu, abychom vytvářeli pozitivní prostředí. Tam, kde je pozitivní pracovní atmosféra, uvolní se mysl. Ta je pak inovativnější a paměť si bude libovat v množství nových uložených informací.

Mé doporučení: Ode dneška prokládejte den úsměvem. Uvidíte, že vám jej lidé budou opětovat a paměť vám nabídne hezké: „ANO, to mám ráda“.