Lékaři často agresi vůči své osobě nenahlásí

Podle průzkumu Britské lékařské asociace byl jeden ze tří lékařů v loňském roce fyzicky nebo verbálně napadnen, většina to však neohlásila.

Průzkum oslovil 591 lékařů a zjistil, že více než polovina byla v roce 2007 svědkem násilí vůči lékařskému personálu. Nejčastější obětí byli lékaři-praktikanti.

Jako dva nejčastější důvody agrese se uvádí frustrace z čekání a odmítnutí lékařů předepsat určité medikamenty. Více než polovina napadených však záležitost nehlásila s tím, že nevěřili, že by nahlášením incidentu něčeho dosáhli.

-av-

Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management