Právní tipy do personální praxe: Alkohol na pracovišti

Jak se staví zákoník práce k alkoholu na pracovišti? Platí nulová tolerance a jaký postih hrozí za nedodržování předpisů? O tom všem hovoří JUDr. Adam Valíček z advokátní kanceláře Valíček & Valíčková v jednom z dalších dílů video seriálu "Tipy do personální praxe“.

JUDr. Adam Valíček, advokátní kancelář Valíček & Valíčková

Platí nulová tolerance i v zákoníku práce?

V praxi převažuje názor, že zákoník práce hovoří o tom, že zaměstnanec vždy musí mít hladinu alkoholu 0,00 %. Nicméně to není úplně pravda. Zákoník hovoří o třech zákazech:

  • První je zákaz konzumovat alkoholické nápoje na pracovišti.
  • Druhý je zákaz konzumovat alkoholický nápoj v pracovní době i mimo pracoviště.
  • Třetí je zákaz vstupovat pod vlivem alkoholických nápojů na pracoviště.

Znamená pozitivní výsledek hned vážné následky?

V případě, kdy zaměstnanec třeba nadýchá během směny nějakou pozitivní hladinu alkoholu (například 0,2 promile), tak to neznamená ihned důvod pro rozvázání pracovního poměru nebo porušení pracovní kázně. Musíme se nejprve podívat na to, jaký zákaz vlastně zaměstnanec porušil.

Pod vlivem

Zde je velmi důležité vnímat právě to slovní spojení „pod vlivem“, protože pokud vám zaměstnanec nadýchá například zmíněnou hladinu 0,2 promile, tak není obecně pod vlivem alkoholu. Zákoník práce není tak striktní, jako je například zákon o silniční dopravě, kdy je stanovena povinnost mít 0,00 %.

Existují samozřejmě nějaké výjimky u specifických profesí, kdy vzniká riziko újmy na zdraví nebo na majetku, ale to už jsou specifičtější situace. Pro ten náš obecný závěr a gró tohoto příspěvku je důležité, že zákoník práce vysloveně neuvádí nulovou toleranci a proto je k tomu třeba tak přistupovat.