Právní tipy do personální praxe: Souběh příplatků za práci přesčas

Další díl Právních tipů do personální praxe se věnuje souběhu příplatků za práci přesčas. V této poradně se JUDr. Irena Valíčková a JUDr. Adam Valíček zaměří na to, zda musí zaměstnavatel hradit pouze ten nejvýhodnější příplatek za přesčas, nebo se hradí všechny souběžně.

Irena Valíčková a Adam Valíček

Souběh příplatků za práci přesčas a dalších souvisejících příplatků upravených zákoníkem práce

Co nám k jejich výši říká zákon?

Základem tohoto problému je otázka, když zaměstnanec koná práci přesčas, v noci, o víkendu či o svátcích, náleží mu příplatek za benefitně nejlepší stránku věci anebo se dané příplatky mohou kulminovat?

Odpověď v tomto případě jednoznačně je, že zaměstnanci náleží všechny dané příplatky. V případě, kdy zaměstnanec koná práci v noci, o víkendu, ve svátek a bude se rovněž jednat i o přesčasovou práci, tak mu náleží příplatky za všechny tyto vlivy. To znamená minimálně 25% příplatek za práci přes čas, 10% příplatek za práci o víkendech, za práci v noci rovněž minimálně 10 %, a pokud nám do toho vstoupí ještě svátek, tak tam má zaměstnanec nárok na příplatek minimálně ve výši 100 % jeho průměrného výdělku.

Co z toho tedy plyne?

„Oba dva jsme zaměstnavatelé, tak si uvědomujeme, že pokud máme nařízený výslech, typicky na sobotu večer, tak v tomto případě se nám vyplatí, abychom do práce šli my dva, protože pokud bychom tam poslali někoho z našich zaměstnanců, tak jim zaplatíme příplatek za sobotu, příplatek za přesčas, příplatek za práci v noci, klasickou mzdu, a pokud by to byl i svátek, třeba Vánoce, kdy bývá nejvíce krádeží a podobných trestných činů, tak v tomto případě by vznikl ještě nárok na 100% příplatek za svátek,“ vysvětluje JUDr. Irena Valíčková.

Pokud byste se zaměstnanci řešili právě práci přes čas o víkendech, tak zkrátka souběh nastává a zaměstnavatel je povinen hradit všechny příplatky současně.

Předešlé díly:

Právní tipy do personální praxe: Užívání služebního vozidla

Právní tipy do personální praxe: Alkohol na pracovišti