Právní tipy do personální praxe: Užívání služebního vozidla

Být personalistou neznamená pouze číst životopisy a hledat nové zaměstnance. HR manažer musí být často právníkem a řešit složitosti zákoníku práce. Právě pro tyto případy vytvořila advokátní kancelář Valíček & Valíčková video seriál „Tipy do personální praxe“, jejichž cílem je otevřít personalistům dveře do složitého pracovně-právního světa. V této poradně se JUDr. Irena Valíčková a JUDr. Adam Valíček zaměří na užívání služebního vozidla.

Irena Valíčková a Adam Valíček

Je potřeba nějakým způsobem smluvně podchytit užívání služebního vozidla?

Dotazy z praxe nejčastěji směřují k odpovědnosti zaměstnance v případě, kdy dojde ke ztrátě nebo poškození služebního vozidla. Jestli můžeme zaměstnanci svěřit vozidlo na základě dohody o hmotné odpovědnosti anebo odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí.

V tomto případě se jedná o dva samostatné tipy odpovědnosti. Zákoník práce rozlišuje tzv. dohodu o hmotné odpovědnosti, kterou v práci používáte nebo v praxi používáte jako dohodu za manko. A potom existuje dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí. Služební vozidlo nepodléhá ani jedné z těchto dohod.

Proč tomu tak je?

Protože právě ta hmotná odpovědnost nám dopadá na zmiňované manko, na schodek na hodnotách, které má zaměstnanec svěřené k vyúčtování. Typicky tedy finance, zásoby nějakého zboží, materiálu, ceniny apod.  Musí tedy dojít ke schodku, ke snížení hodnoty. Zatímco pokud jde o dohodu za ztrátu svěřených věcí, tak toto nám opravdu řeší ztrátu nějakého svěřeného předmětu, který je určený k výkonu práce, třeba počítač.

 A jak je to tedy se zmiňovaným automobilem?

Podle zažité soudní praxe zaměstnanci nelze svěřit vozidlo na základě odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí a taková je i současná soudní praxe. To ovšem neznamená, že nelze uzavřít velmi často využívanou dohodu (smlouvu) o užívání osobního vozidla. To přípustné je, ale to už jsme u jiného smluvního typu. Tudíž pokud dojde ke ztrátě či poškození vozidla, je potřeba to řešit jiným typem odpovědnosti.

Pokud zaměstnanec vozidlo odcizí, bude se pravděpodobně jednat o podezření na spáchání trestného činu. Obrátíme se tedy na Policii ČR. Pokud dojde k poškození (zaměstnanec vůz například odře), tak v tomto případě se přenášíme na klasickou odpovědnost zákoníku práce. Pokud tuto škodu způsobí úmyslně, můžeme požadovat celou výši škody. Pokud ji způsobil nedbalostně, v tomto případě můžeme požadovat maximálně 4,5 násobek průměrného měsíčního výdělku. Zde však můžete být relativně v klidu, protože téměř vždy mají firmy vozy pojištěné.