Studie: Pracovní stres nezpůsobuje rakovinu

Dosavadní výzkumy možného propojení pracovního stresu se vznikem rakoviny v lidském organismu přinášely jen nejasné závěry. Nyní se však prokázalo, že přímá souvislost mezi pracovním stresem a vznikem rakoviny tlustého střeva, plic, prsu nebo prostaty neexistuje. Tvrdí to alespoň vědci z mezinárodního konzorcia zaměřeného na analýzu individuálních dat pracovních populací (IPD-Work Consortium) pod vedením Finského institutu pracovního zdraví (Finnish Institute of Occupational Health) a britské University College London.

Výzkumníci posuzovali psychologický stres pomocí měřítka, které pojmenovali „pracovní zátěž“. To pak rozdělili do čtyř kategorií – vysoká (vysoké požadavky, nízká kontrola), aktivní (vysoké požadavky, vysoká kontrola), pasivní (nízké požadavky, nízká kontrola) a nízká (nízké požadavky, vysoká kontrola).

Metaanalýza dat z 12 studií zahrnujících 116 tisíc lidí ve věku 17 až 70 let z Finska, Francie, Nizozemska, Švédska, Dánska a Velké Británie ukázala, že příčinou rakoviny je v 90 % případů vliv prostředí včetně kouření nebo ultrafialového záření, nikoli však stresu. Stres pouze může vést pracující populaci k vyšší konzumaci alkoholu a tabáku nebo obezitě, což již jsou důležité faktory pro vznik rakoviny. Sám o sobě však nemá na vznik rakoviny vliv.

Studie byla publikována v časopise British Medical Journal a je dostupná také online na této stránce.

-kk-

Zdroj: Psych Central - největší světový portál věnovaný duševnímu zdraví
Zobrazit přehled článků ze zdroje Psych Central