10 kroků k úspěšnému náboru talentů

Nejvyšší vedení firem často hodnotí talent management ve svých organizacích nedostatečně a ukazuje na oddělení HR jako na viníka. Je však vina skutečně na straně HR? Pokud je tak důležité zaměstnávat ty nejlepší lidi, proč se o tom nemluví na každém zasedání nejvyšších představitelů firem? Tyto otázky si položil americký odborník na nábor top talentů Lou Adler v zajímavém článku s názvem Why HR Gets an “F” in Talent, and How to Get an “A”, který publikoval na sociální síti LinkedIn. Shrnul následujících deset předpokladů úspěšného náboru talentů.

  1. Potřebujete jasnou strategii náboru talentů, kterou budou znát a podporovat všechny úrovně firmy.

  2. Hodnoťte manažery podle toho, jak prostřednictvím výběru nových členů dokáží zlepšovat kvalitu svých týmů.

  3. Nenechávejte rozhodování o výběru talentů jen na manažerech, kteří se rozhodují na základě svých krátkodobých potřeb.

  4. Oddělujte proces náboru talentů v situaci, kdy je na trhu přebytek talentů a kdy naopak nedostatek.

  5. Plánujte své personální potřeby s minimálním předstihem tří měsíců.

  6. Měřte především kvalitu náboru, nikoli schopnost náborářů přijmout někoho rychle a levně.

  7. Ujistěte se, že na pozicích lídrů odpovědných za řízení talentů nemáte lidi, kteří se neustále na něco vymlouvají (na manažery, odměny, informační systémy apod.).

  8. Ujistěte se, že náborový proces ve vaší firmě je kontinuální proces vzájemně propojených činností začínající hledání talentů a končící řízením výkonnosti.

  9. Hledejte nejlepší talenty na trhu, nikoli nejlepší uchazeče mezi těmi, kteří se vám sami ozvou.

  10. Vytvářejte popisy pracovních pozic tak, aby jasně ukazovaly, že nabízíte možnosti rozvoje kariéry, nikoli stejně nudnou práci jako každý jiný.

-kk-

Zdroj: LinkedIn Pulse - blogovací platforma sociální sítě LinkedIn
Zobrazit přehled článků ze zdroje LinkedIn Pulse