7 kroků k úspěšnému onboardingu top manažerů

Ilustrační snímek

Strategie onboardingu top manažerů je akční plán, jak jim během 100 dní představit firmu a systematicky je zapojit do stávajícího manažerského týmu. Cílem této strategie je zajistit, aby pochopili firemní kulturu a politiku a také to, co se od nich v nové roli očekává. Mnoho firem tuto praxi podceňuje, což se neblaze odráží na fluktuaci jejich nejvyšších představitelů.

Náklady na nalezení, výběr či odměny top manažerů jsou velmi vysoké, ještě vyšší jsou však související ztráty spojené se nevyužitými obchodními příležitostmi, odkladem důležitých iniciativ či klesající morálkou zaměstnanců. Podle serveru HR Zone jde o 10 až 24násobek mzdy ztraceného top manažera. Jak tedy správně naplánovat onboarding?

1. Zajistěte přípravu ještě před nástupem

Jakmile vyberete nového top manažera, začněte jej seznamovat s firemní kulturou, klíčovými lidmi a cíli jejich práce. Až přijdou první den do práce, měli by znát širší kontext podnikání firmy a vědět, kdo a co je pro ni nejdůležitější.

2. Řiďte očekávání

Zajistěte, aby nový manažer věděl, co ve firmě reprezentuje, čeho má ve své pozici dosáhnout a jak bude spolupracovat s ostatními. Diskutujte o těchto tématech a ujasňujte si svá očekávání. Můžete zapojit systematickou práci se zpětnou vazbou nebo psychometrické testy.

3. Stanovte strategickou agendu

Zapojte nového manažera do strategického plánování. Zajistěte, aby ve spolupráci s ostatními top manažery porozuměl své roli v rámci celkové firemní strategie.

4. Umožněte hodnocení týmu

Po uplynutí prvních 100 dnů ve své funkci by nový top manažer měl dobře znát svůj tým a být schopen rozhodnout, kdo zůstane či odejde, kdo dostane více pravomocí, jaké další zdroje je potřeba získat, jakým směrem směřovat rozvoj týmu apod. Zajistěte mu odpovídající nástroje pro hodnocení členů týmu.

5. Představte klíčové vztahy

Ušetřete novému manažerovi čas a úsilí tím, že jej seznámíte s klíčovými vztahy v rámci firmy. Dále se zaměřte na rozvoj jeho vztahů a spolupráce s klíčovými lidmi, kteří mu mohou nabídnout zajímavé pohledy a způsoby uvažování.

6. Představte kulturu včetně nepsaných pravidel

Diskutujte společně o otázkách jako například: Jaké chování je ve firmě oceňováno? Co není nikde napsáno, ale běžně se očekává? Jak se řeší špatná výkonnost?

7. Nepřestávejte komunikovat

Sestavením strategického plánu vaše práce nekončí. Musíte s ním seznámit nejen nového top manažera, ale i ostatní, kteří s ním budou bezprostředně spolupracovat. Musíte je získat pro podporu vašich snah a neustále s nimi komunikovat o pokrocích, kterých společně dosáhli.

-kk-

Zdroj: HR Zone - britský portál zaměřený na lidské zdroje
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Zone