Amazon spustil svůj učňovský program také v Česku a na Slovensku

Poznat nadané studenty, pomoci jim získat potřebné zkušenosti a nastartovat zajímavou kariérní cestu. To je cílem speciálního učňovského programu společnosti Amazon, který zájemcům nabízí příležitost vzdělávat se přímo v provozech. Studenti v rámci programu nejen pracují na reálných projektech, ale také navštěvují pravidelná teoretická školení. V českém distribučním centru v Dobrovízi u Prahy se od roku 2021 zapojilo již osm učňů vzdělávajících se v IT nebo inženýrství.

AMAZON

Projekt učňovského vzdělávání patří k celoevropskému, centrálně řízenému programu. Jeho výsledkem je formální, externě akreditovaná nebo akademická kvalifikace.

„Do programu se mohou zapojit jak lidé, kteří s prací v Amazonu nemají žádné zkušenosti, ale také interní zaměstnanci, kteří jsou pro tento program vhodní. Učni obdrží pracovní smlouvu a z právního hlediska se z nich tedy stávají zaměstnanci. Z obchodního hlediska se však jedná o „zaměstnance ve vzdělávání“, takže se k nim přistupuje jinak. Nezahrnujeme je například do plánování směn,“ popisuje fungování programu Jan Haranza, administrátor učňovského programu společnosti Amazon pro Česko a Slovensko.

Učební program trvá minimálně dva roky a zájemce připravuje po praktické i teoretické stránce. Kombinace těchto přístupů je právě tím, co program odlišuje od klasických vysokoškolských stáží. Jeho struktura je zaměřena na získávání hlubokých odborných zkušeností pro specializované role v Amazonu, a to jak na pracovišti, tak ve školících centrech externích poskytovatelů.

Tradiční stáž je více než na komplexní porozumění dané pozice zaměřena na poznání pracovních procesů Amazonu v praxi. Oproti učňovskému programu je i její trvání kratší, zpravidla 2 - 6 měsíců v závislosti na zemi vykonávání stáže.

V Česku je aktuálně možné absolvovat učňovský program v oblasti IT a inženýrství údržby. V závislosti na zvoleném oboru je školení během učňovského vzdělávání podporováno externími dodavateli. Hlásit se mohou všichni studenti s ukončeným základním vzděláním a nedovršeným vysokoškolským vzděláním v příbuzném oboru.

Každý učeň je odměňován základní hodinovou sazbou a zároveň má nárok na všechny zaměstnanecké bonusy dostupné všem pracovníkům Amazonu. Dveře společnosti, jakožto budoucího zaměstnavatele, jsou jim otevřené i po ukončení programu.

V Česku do programu v loňském roce nastoupili čtyři učňové, na Slovensku jeden. Po absolvování programu v roce 2024 se budou moci stát plnohodnotnou součástí Amazon týmů. „Jsme rádi, že můžeme jako stabilní zaměstnavatel podpořit tolik mladých talentů na cestě za jejich úspěšnou kariérou, ať už jestli stojí na jejím úplném začátku nebo usilují o změnu,“ zmiňuje generální manažer Amazonu Michal Šmíd.